11 Rewitalizacja Plaży Miejskiej w Gryfinie

Rodzaj: Miejski

Koszt: 500 000 zł

Pierwszy etap rewitalizacji terenu dawnej gryfińskiej plaży miejskiej nad Odrą, polegający na nawiezieniu piasku, regulacji okolicznej zieleni, budowie placu zabaw, ławek i rzeźby legendarnego gryfińskiego Wodnika, a także wyposażeniu terenu w oświetlenie, przyłącza wody, prądu i monitoring.

1 Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy modernizacji boiska sportowego polegającego na przebudowie istniejącego boiska na nowe o wymiarach 20x40 m, o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w bramki z siatkami, w kosze do koszykówki. W skład zadania wchodzić będzie również montaż ogrodzenia, piłkochwytów, remont skoczni w dal oraz odmalowanie linii torów na pobliskiej bieżni.

2 Budowa w parku miejskim Wybiegu dla Psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 62 024 zł

Budowa w parku miejskim ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów. Realizacja tego zadania ma stworzyć bezpieczne miejsce do szkolenia, zabawy, oraz integracji miłośników zwierząt.

3 Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnego mikroregionu obejmującego sołectwa: Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska.

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 43 103 zł

Zadanie ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej w sołectwach: Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska, poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznych.

4 Kolorowy zakątek - ogród sensoryczny w Gryfinie.

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 365 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Kolorowy zakątek to nowoczesny ogród sensoryczny, atrakcja turystyczna, której nie spotkamy w regionie. Przy użyciu precyzyjnie dobranej roślinności i elementów małej architektury ma stymulować zmysły dźwięku, zapachu, dotyku, wzroku, odgrywając ogromną rolę w rozwoju osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci.

5 Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 199 000 zł

Realizacja projektu pozwoli na zaprojektowanie placu zabaw od podstaw. Począwszy od wyrównania i wymiany istniejącej nawierzchni, usunięcie obecnych urządzeń do zabawy, wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia tematyczne, integracyjne, komunalne, ławki, ścieżkę zdrowia, urządzenia linowe, karuzele, huśtawki, stojaki na rowery.

6 Przebudowa Placu zabaw dla małych i dużych, ul. Niepodległości 1 przy Szkole Podstawowej w Gardnie.

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 281 654 zł

Plac zabaw dla małych i dużych składający się z: urządzeń dla dzieci od 3 roku życia aż do 15 lat, urządzeń sportowych dla młodzieży i dorosłych od 14 roku życia, miejsca na ognisko.

7 Budowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 133 881 zł

W latach ubiegłych została opracowana dokumentacja projektowa z funduszu sołeckiego, co świadczy o tym jak ważna inwestycją jest budowa ul. Krótkiej w stosunku do pozostałych problemów sołectwa. Koszt inwestycji oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 133.881,76 zł Zadanie polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych, wykonaniu wykopu, ułożeniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni.

8 Rozbudowa istniejących miejsc rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Mielenko o urządzenia siłowni zewnętrznych

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Zadanie ma na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców wymienionych sołectw poprzez poprawę dostępu do urządzeń rekreacyjnych i sportowych.

9 Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego w kontener socjalny dla sportowców

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 22 000 zł

Zadanie polega na zakupie i transporcie kontenera socjalnego na potrzeby stowarzyszenia Sparta Sobiemyśl (w rejestracji), którego celem jest rozwój i propagowanie sportu na terenach wiejskich.

10 Budowa Skateparku w Gryfinie

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 519 844 zł

Budowa skateparku w Gryfinie..

11 Montaż 5 szt. punktów świetlnych na ul. Topolowej w Czepinie.

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Montaż 5 szt. punktów świetlnych na ul. Topolowej w Czepinie - zakup, przywóz, ewentualny projekt, 5 sztuk tradycyjnych punktów świetlnych zasilanych energią elektryczną. Ta inwestycja jest ważnym zadaniem dla społeczności sołectwa Czepino. Poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo dla pieszych.

12 RODZINNE MIEJSCE REKREACJI

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 118 100 zł

Stworzenie Rodzinnego Miejsca Rekreacji przy ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie poprzez zagospodarowanie terenu: wykonanie projektu, przygotowanie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń.

13 Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie.

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 165 000 zł

Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko, Żórawie poprzez zakup i montaż dodatkowych punktów oświetleniowych.

14 Budowa trybuny na boisku sportowym w Pniewie

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż trybuny wolnostojącej na boisku sportowym usytuowanym na działce nr 560, obręb Pniewo, będącej własnością gminy Gryfino.

15 Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewie

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż 360 mb piłkochwytów wokół boiska sportowego, usytuowanego na działce nr 560, obręb Pniewo, będącej własnością gminy Gryfino.

16 Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 96 000 zł

Budowa placu zabaw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy ul. Opolskiej.

17 Młodzi na nowe boiska

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 190 000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu kultury fizycznej jest podstawą rozwoju każdej społeczności lokalnej. Obecny stan boisk nie jest wystarczający do szkolenia młodzików. Niemożliwe jest korzystanie ze wskazanego terenu w okresie jesienno-zimowym, w godzinach popołudniowych.

1 Remont odcinka murów obronnych wraz z obiektem czatowni w mieście Gryfino

Rodzaj: Miejski

Koszt: 196 070,76 zł

Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej zgłasza wniosek na rewitalizację fragmentu zabytkowych murów obronnych wraz z obiektem czatowni oraz stworzenie na rewitalizowanych murach miejsca ekspozycyjnego na czasowe wystawy plenerowe.

2 Zakup i montaż bramy, furtek i paneli ogrodzeniowych wokół boiska w Wirowie.

Rodzaj: Miejski

Koszt: 12 129,27 zł

Zadanie polega na zakupie i montażu bramy, furtek i paneli ogrodzeniowych wokół boiska. Brama i furtki powinny być samonośnie montowana na słupie nośnym wbetonowanym w podłoże, obsługiwane ręcznie. Panele ogrodzeniowe z siatki stalowej i lakierowanej montowane do słupków.

1 Teren rekreacyjny wraz z boiskiem do piłki nożnej i placem zabaw zlokalizowany w północnej części miasta Gryfino, przy ul.Opolskiej i ul.H.Kołątaja.

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Zagospodarowanie terenu w północnej części miasta w postaci boiska do piłki nożnej i placu zabaw na potrzeby całej społeczności gminy Gryfino.

2 MURAL – NOWOCZESNA FORMA ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ

Rodzaj: Miejski

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Mural to dziś zmieniające oblicze polskich miast streetart, który poza swoją estetycznością zyskuje także potencjał atrakcji turystycznej. Powstanie tej wysokiej sztuki zaznaczy Gryfino na mapie miast z nowoczesną formą promocji poprzez sztukę, a treść projektu będzie nieść ze sobą jego historię. Projekt ma na celu stworzenie malunku monumentalnego.

3 Informatyka dla juniora i seniora – nauka programowania dla dzieci i seniorów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie

Rodzaj: Miejski

Koszt: 141 057 zł

Projekt zakłada wyposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w nowy sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami, które będą służyły dzieciom i osobom starszym w nauce programowania oraz roczną obsługę techniczną nowo zakupionego sprzętu i szkolenie nauczycieli.

×