Wybrany do realizacji

1 Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Projekt dotyczy modernizacji boiska sportowego polegającego na przebudowie istniejącego boiska na nowe o wymiarach 20x40 m, o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w ... więcej »

Projekt dotyczy modernizacji boiska sportowego polegającego na przebudowie istniejącego boiska na nowe o wymiarach 20x40 m, o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w bramki z siatkami, w kosze do koszykówki. W skład zadania wchodzić będzie również montaż ogrodzenia, piłkochwytów, remont skoczni w dal oraz odmalowanie linii torów na pobliskiej bieżni.

Wybrany do głosowania

2 Budowa w parku miejskim Wybiegu dla Psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów

Koszt po weryfikacji: 62 024 zł

Budowa w parku miejskim ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów. Realizacja tego zadania ma stworzyć bezpieczne... więcej »

Budowa w parku miejskim ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów. Realizacja tego zadania ma stworzyć bezpieczne miejsce do szkolenia, zabawy, oraz integracji miłośników zwierząt.

Wybrany do głosowania

3 Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnego mikroregionu obejmującego sołectwa: Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska.

Koszt po weryfikacji: 43 103 zł

Zadanie ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej w sołectwach: Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska, poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznych.

Wybrany do realizacji

4 Kolorowy zakątek - ogród sensoryczny w Gryfinie.

Koszt po weryfikacji: 365 000 zł

Kolorowy zakątek to nowoczesny ogród sensoryczny, atrakcja turystyczna, której nie spotkamy w regionie. Przy użyciu precyzyjnie dobranej roślinności i elementów małej arc... więcej »

Kolorowy zakątek to nowoczesny ogród sensoryczny, atrakcja turystyczna, której nie spotkamy w regionie. Przy użyciu precyzyjnie dobranej roślinności i elementów małej architektury ma stymulować zmysły dźwięku, zapachu, dotyku, wzroku, odgrywając ogromną rolę w rozwoju osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci.

Wybrany do głosowania

5 Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie

Koszt po weryfikacji: 199 000 zł

Realizacja projektu pozwoli na zaprojektowanie placu zabaw od podstaw. Począwszy od wyrównania i wymiany istniejącej nawierzchni, usunięcie obecnych urządzeń do zabawy, w... więcej »

Realizacja projektu pozwoli na zaprojektowanie placu zabaw od podstaw. Począwszy od wyrównania i wymiany istniejącej nawierzchni, usunięcie obecnych urządzeń do zabawy, wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia tematyczne, integracyjne, komunalne, ławki, ścieżkę zdrowia, urządzenia linowe, karuzele, huśtawki, stojaki na rowery.

Wybrany do głosowania

6 Przebudowa Placu zabaw dla małych i dużych, ul. Niepodległości 1 przy Szkole Podstawowej w Gardnie.

Koszt po weryfikacji: 281 654 zł

Plac zabaw dla małych i dużych składający się z: urządzeń dla dzieci od 3 roku życia aż do 15 lat, urządzeń sportowych dla młodzieży i dorosłych od 14 roku życia, miejsc... więcej »

Plac zabaw dla małych i dużych składający się z: urządzeń dla dzieci od 3 roku życia aż do 15 lat, urządzeń sportowych dla młodzieży i dorosłych od 14 roku życia, miejsca na ognisko.

Wybrany do głosowania

7 Budowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy

Koszt po weryfikacji: 133 881 zł

W latach ubiegłych została opracowana dokumentacja projektowa z funduszu sołeckiego, co świadczy o tym jak ważna inwestycją jest budowa ul. Krótkiej w stosunku do pozost... więcej »

W latach ubiegłych została opracowana dokumentacja projektowa z funduszu sołeckiego, co świadczy o tym jak ważna inwestycją jest budowa ul. Krótkiej w stosunku do pozostałych problemów sołectwa. Koszt inwestycji oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 133.881,76 zł Zadanie polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych, wykonaniu wykopu, ułożeniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni.

Wybrany do głosowania

8 Rozbudowa istniejących miejsc rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Mielenko o urządzenia siłowni zewnętrznych

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Zadanie ma na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców wymienionych sołectw poprzez poprawę dostępu do urządzeń rekreacyjnych i sportowych.

Wybrany do głosowania

9 Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego w kontener socjalny dla sportowców

Koszt po weryfikacji: 22 000 zł

Zadanie polega na zakupie i transporcie kontenera socjalnego na potrzeby stowarzyszenia Sparta Sobiemyśl (w rejestracji), którego celem jest rozwój i propagowanie sportu ... więcej »

Zadanie polega na zakupie i transporcie kontenera socjalnego na potrzeby stowarzyszenia Sparta Sobiemyśl (w rejestracji), którego celem jest rozwój i propagowanie sportu na terenach wiejskich.

Wybrany do głosowania

10 Budowa Skateparku w Gryfinie

Koszt po weryfikacji: 519 844 zł

Budowa skateparku w Gryfinie..

Wybrany do głosowania

11 Montaż 5 szt. punktów świetlnych na ul. Topolowej w Czepinie.

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Montaż 5 szt. punktów świetlnych na ul. Topolowej w Czepinie - zakup, przywóz, ewentualny projekt, 5 sztuk tradycyjnych punktów świetlnych zasilanych energią elektryczną.... więcej »

Montaż 5 szt. punktów świetlnych na ul. Topolowej w Czepinie - zakup, przywóz, ewentualny projekt, 5 sztuk tradycyjnych punktów świetlnych zasilanych energią elektryczną. Ta inwestycja jest ważnym zadaniem dla społeczności sołectwa Czepino. Poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo dla pieszych.

Wybrany do głosowania

12 RODZINNE MIEJSCE REKREACJI

Koszt po weryfikacji: 118 100 zł

Stworzenie Rodzinnego Miejsca Rekreacji przy ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie poprzez zagospodarowanie terenu: wykonanie projektu, przygotowanie nawierzchni, zakup i m... więcej »

Stworzenie Rodzinnego Miejsca Rekreacji przy ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie poprzez zagospodarowanie terenu: wykonanie projektu, przygotowanie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń.

Wybrany do głosowania

13 Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie.

Koszt po weryfikacji: 165 000 zł

Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko, Żórawie poprzez zakup i montaż dodatkowych punktów oświetleniowych.... więcej »

Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko, Żórawie poprzez zakup i montaż dodatkowych punktów oświetleniowych.

Wybrany do głosowania

14 Budowa trybuny na boisku sportowym w Pniewie

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż trybuny wolnostojącej na boisku sportowym usytuowanym na działce nr 560, obręb Pniewo, będącej własnością gminy Gryfino.

Wybrany do głosowania

15 Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewie

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Zadanie obejmuje zakup i montaż 360 mb piłkochwytów wokół boiska sportowego, usytuowanego na działce nr 560, obręb Pniewo, będącej własnością gminy Gryfino.

Wybrany do głosowania

16 Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Koszt po weryfikacji: 96 000 zł

Budowa placu zabaw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy ul. Opolskiej.

Wybrany do głosowania

17 Młodzi na nowe boiska

Koszt po weryfikacji: 190 000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu kultury fizycznej jest podstawą rozwoju każdej społeczności lokalnej. Obecny stan boisk nie jest wystarczający do szkolenia młodzik... więcej »

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu kultury fizycznej jest podstawą rozwoju każdej społeczności lokalnej. Obecny stan boisk nie jest wystarczający do szkolenia młodzików. Niemożliwe jest korzystanie ze wskazanego terenu w okresie jesienno-zimowym, w godzinach popołudniowych.

Poprzedni projekt
Następny projekt