zadanie nr 5

5. Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie


Lokalizacja

Plac zabaw w Parku Miejskim przy ulicy Parkowej w Gryfinie. Działka nr 265, obręb 3 miasta Gryfino.

Skrócony opis

Realizacja projektu pozwoli na zaprojektowanie placu zabaw od podstaw. Począwszy od wyrównania i wymiany istniejącej nawierzchni, usunięcie obecnych urządzeń do zabawy, wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia tematyczne, integracyjne, komunalne, ławki, ścieżkę zdrowia, urządzenia linowe, karuzele, huśtawki, stojaki na rowery.

Opis zadania

Podczas osobistych wizyt i konsultacji z innymi rodzicami stwierdzić należy, że modernizacja obecnego placu zabaw jest niezbędna. W związku z oczekiwaniami rodziców mających dzieci i braku placów zabaw wyposażonych na miarę XXI wieku w Gryfinie oraz długoletnie zaniedbania, istnieje potrzeba zainwestowania środków finansowych  w miejsca rekreacji. Istniejące na terenie miasta place zabaw są małe i niewystarczająco wyposażone, przestarzałe oraz zniszczone. Często nawet niebezpieczne dla dzieci. Plac zabaw, którego ma dotyczyć modernizacja jest w chwili obecnej zaniedbany. Znajdująca się tam nawierzchnia jest nierówna, posiada doły, urządzenia do zabawy są zużyte. Brak jest miejsca na pozostawienie rowerów, zadaszonej altanki z ławkami i stołem.
Realizacja projektu pozwoli na zaprojektowanie placu zabaw od podstaw. Począwszy od wyrównania i wymiany istniejącej nawierzchni, usunięcie obecnych urządzeń do zabawy, wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia tematyczne, integracyjne, komunalne, ławki, altankę, ścieżkę zdrowia, urządzenia linowe, karuzele, huśtawki, stojaki na rowery. Odnowione i zaimpregnowane zostanie  drewniane ogrodzenie otaczające teren. Teren zostanie uporządkowany i przystosowany do aktywnego i bezpiecznego  spędzania czasu przez rodziny z dziećmi.
Zostanie przedstawiona wizualizacja zakładanej koncepcji. Projekt w pierwszej kolejności zakłada modernizację istniejącego ogrodzenia, wymianę nawierzchni na piaszczysto żwirową pod urządzenia do zabaw. Materiały użyte do budowy placu zabaw będą spełniały najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Będą bezpieczne dla otoczenia, środowiska i ludzi. Plac zabaw  zostanie wykonany z najwyższej jakości materiałów takich jak tworzywa sztuczne, drewno i stal. Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń do zabaw dla dzieci.

        Realizacja projektu służyć będzie wszystkim mieszkańcom, zarówno dzieciom, rodzicom miasta i gminy Gryfino, gdyż Park Miejski znajduje się w centralnej części miasta. Plac zabaw z uwagi na różnorodność urządzeń do zabaw będzie miejscem zabawy, rozrywki zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich opiekunów.

Cel zadania

       Celem projektu jest stworzenie terenu rekreacyjnego na najwyższym poziomie. Realizacja zadania posłuży idei propagowania wartościowych form spędzania aktywnie wolnego czasu przez rodziny z dziećmi. Będzie także wpływał na integrację społeczności lokalnej i budował więzi społeczne. Ponadto realizacja projektu posłuży poprawie estetyki przestrzeni publicznej w parku miejskim. Należy także dodać, że regularnie wykonywane ćwiczenia fizyczne poprawiają wygląd ciała, wpływają na psychikę oraz dają wiele korzyści zdrowotnych. Wykonanie projektu pozwoli na aktywny wypoczynek zarówno dzieci jaki i ich opiekunów, poprawi ich aktywności fizyczną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja i nadzór budowlany 7 000 zł
2.Prace ziemne pod przygotowanie terenu oraz modernizacja ogrodzenia50 000 zł
3urządzenia do zabaw142 000 zł
Łącznie: 199 000 zł

Projekt otrzymał pozytywną opinię podczas czynności weryfikacyjnych Zespołu, tym samym został zakwalifikowany do głosowania.