Budżet Obywatelski Gryfino 2020

Budżet Obywatelski
Gryfino 2020

Informuję, że  Gryfiński Budżet Obywatelski na rok 2020  został rozstrzygnięty w części dotyczącej małych projektów.  Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pozytywnie siedem projektów,  na które nie było konieczności przeprowadzenia głosowania, ponieważ kwota ich realizacji nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w budżecie obywatelskim na 2020 rok.   W 2020 roku będą realizowane następujące projekty:

1.  „Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie”
2.  „Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy”
3.  „Doposażenie placu zabaw na „Opolance”
4.  „Siłownia zewnętrzna dla tych co lubią się pocić”
5.  „Bajkowy plac zabaw”
6.  „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego”
7.  „Aktywnie i zdrowo - siłownia pod chmurką na skwerze przy ul. 9. Maja  w Gryfinie”

Ze względu na  czynności podjęte przez Przewodniczącą Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, budżet obywatelski w części dotyczącej  zadań wiejskich i miejskich, do czasu wypowiedzenia się właściwych organów  pozostaje nierozstrzygnięty.

Harmonogram

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 15.05.2019
  do 15.06.2019

 • Weryfikacja i opiniowanie
  zgłoszonych projektów

  Od 16.06.2019
  do 31.08.2019

 • Ogłoszenie listy projektów
  poddanych pod głosowanie

  Do 05.09.2019

 • Głosowanie

  Od 20.09.2019
  do 20.10.2019

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 30.11.2019

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Gryfino, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 750 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Gryfino. Natomiast prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie gminy Gryfino.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa placów zabaw i boisk

Budowa ścieżek rowerowych

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 15.05.2019
do 15.06.2019

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 16.06.2019
do 31.08.2019

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 05.09.2019

Głosowanie

Od 20.09.2019
do 20.10.2019

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 30.11.2019

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski