zadanie nr 6

6. Przebudowa Placu zabaw dla małych i dużych, ul. Niepodległości 1 przy Szkole Podstawowej w Gardnie.


Lokalizacja

Były plac zabaw przy Szkole, na którym mieszczą się: karuzela, huśtawki, 2 ławki, kosz, miejsce na palenisko i kilka drzew. Działka nr 320604_5.0014.8/8 (300 m2) oraz 320604_5.0014.8/10 (524m2) przy Szkole Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Skrócony opis

Plac zabaw dla małych i dużych składający się z: urządzeń dla dzieci od 3 roku życia aż do 15 lat, urządzeń sportowych dla młodzieży i dorosłych od 14 roku życia,  miejsca na ognisko.

Opis zadania

Przy Szkole w Gardnie brakuje nowoczesnego placu zabaw  dla dzieci od 3 do 15 lat. Obecnie na placu zabaw istnieje 1  karuzela, 1  huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami, 1 huśtawka równoważna,  1 bujak sprężynowy, 2 ławki, kosz na śmieci, miejsce na palenisko. Chcielibyśmy przebudować plac zabaw na bezpieczny i służący rozwojowi dzieci w wieku szkolnym. Planujemy uwzględnienie stref przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Strefa dla najmłodszych (od 3 lat) składać się będzie z następujących elementów:
- zestaw rekreacyjny – twierdza dwie baszty;
- mostek łańcuchowy;
- równoważnia drewniana – zygzak;
- huśtawka typu bocianie gniazdo.
Strefa dla dzieci starszych (od 7 lat) wyglądać będzie następująco:
- zestaw gimnastyczny – poligon sześciokąt;
- urządzenie linowe – piramida.
Strefa dla młodzieży i dorosłych (od 14 lat) to urządzenia siłowni plenerowej:
- orbitek + narciarz;
- twister + wioślarz;
- motylek ściskający + motylek rozciągający.
Nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych ma za zadanie ochronić dzieci przed urazami mechanicznymi. Dodatkowo ma również odprowadzić wody opadowe. Aby ta funkcja była spełniona planujemy podbudówkę z kruszywa mineralnego.
Etapy realizacji zadania:
1. Wymontowanie ławek, kosza, huśtawek;
2. Wyrównanie nawierzchni pod plac zabaw;
3. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię gumową;
4. Nałożenie nawierzchni gumowej na placu zabaw w części dla najmłodszych dzieci;
5. Montowanie urządzeń dla małych dzieci, starszych dzieci oraz urządzeń sportowych dla dorosłych..
6. Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw.
Uczniowie w Zespole Szkół w Gardnie rozwijają się nieharmonijnie, brakuje im ładnych i funkcjonalnych miejsc, w których mogą czuć się dobrze i przeżywać radośnie swoje dzieciństwo. Rodzice naszych dzieci nie są w stanie z powodów ekonomicznych zorganizować indywidualne wycieczki do np. parku liniowego, czy disneylandu. Nasi uczniowie osiągają niskie wyniki w testach kompetencji co jest bardzo często spowodowane zaburzeniami procesów sensorycznych. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Następstwem tych nieprawidłowości jest ograniczony optymalny rozwój w zakresie motoryki małej i dużej, kompetencji społecznych, kompetencji komunikacyjnych i procesów poznawczych. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego wpływają na ogólną kondycję psychofizyczną. Dlatego w naszym projekcie położyliśmy nacisk na stworzenie miejsca, gdzie dzieci będą mogły rozwijać wszystkie zmysłami. Wybrane urządzenia do placu zabaw pomogą utrzymać zdrową sylwetkę i prawidłową wagę wśród uczniów oraz wzbudzą funkcje sensoryczne wśród dzieci poprzez równoważnię, mostek łańcuchowy, ścianę wspinaczkową, piramidę liniową. Dzięki placu zabaw dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny, a rodzice ćwiczyć na urządzeniach sportowych.

Cel zadania

Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i dorosłym.  Przy tworzeniu placu zabaw planujemy zaangażować społeczność lokalną. Plac zabaw ma rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży. Zabawy ruchowe powodują powstanie nowych połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu zjawisko to powinno pozytywnie wpłynąć na procesy myślowe, uczenia się oraz skupienia uwagi. Plac zabaw został tak zaprojektowany, żeby uczestnicy tych zabaw mogli również rozbudzać swój zmysł przedsionkowy. Jest to jeden z najbardziej precyzyjnych systemów, o bardzo rozległym wpływie na funkcjonowanie całego układu nerwowego człowieka.
Wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci i ich rodziców pozytywnie wpływa na tworzenie się relacji, uczy aktywnego wypoczynku i dbałości o zdrowie.
Wysiłek fizyczny powoduje uwolnienie w mózgu endorfin – hormonu szczęścia, który poprawia nastrój i pozytywnie wpływa na odbiór otaczającego świata. Dodatkowo przebywanie w ładnym otoczeniu, powoduje,że człowiek jest szczęśliwy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

11. Zestaw gimnastyczny (poligon sześciokąt): ścianka wspinaczkowa z otworami i guzami chwytnymi, drabinka łańcuchowa i ścianka wspinaczkowa z łańcucha nierdzewnego 5mm, rura wspinaczkowa 40mm, ze stali nierdzewnej, łańcuch z oponami nierdzewny, siatka z lin (7-15 lat)12 207,75 zł
22. Mostek łańcuchowy (3-15 lat)3 965,52 zł
33. Urządzenie linowe – piramida (7-15 lat)17 415,57 zł
44. Równoważnia drewniana dł. 2,9 m (zygzak) (3-15 lat)1 002,45 zł
55. Huśtawka – typu Bocianie gniazdo (3- 15 lat)6 005,29 zł
66. Zestaw rekreacyjny czterowieżowy (twierdza dwie wieże) – tunel rurowy i rura wąż wykonana ze stali nierdzewnej, ześlizg z blachy nierdzewnej, ściana linowa z lin stalowo polipropylenowych, wieża z dachem, wejście drabinka, most ruchomy linowy, ścianka wspinaczkowa z guzami, trap wejściowy, most łukowy, gra kółko i krzyżyk (3 – 15 lat)46 602,24 zł
77. siłownia plenerowa – Orbitrek + Narciarz+słup (od 14 lat)8 194,26 zł
88. siłownia plenerowa – twister+wioślarz+słup (od 14 lat)5 784,69 zł
99. siłownia plenerowa motyl ściskający+motyl rozciągający+słup (od 14 lat)7 778,52 zł
1010. nawierzchnia z płyt gumowych SBR grubość 45 mm – 500 m2126 075 zł
1111. podbudowa nawierzchni z kruszyw mineralnych – 500 m227 500 zł
1212. regulamin placu zabaw + słup2 500 zł
1313. koszty dostawy 1 653,12 zł
1415. koszty przebudowy15 000 zł
Łącznie: 281 654,41 zł

W dniu 23.08.2017 r. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego wystosował pismo do Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu dokładnego określenia zasad korzystania z placu zabaw, poprzez wskazanie dni oraz godzin, w których plac zabaw będzie ogólnodostępny. W odpowiedzi uzyskano informację o korzystaniu z placu zabaw w następujący sposób : od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 rano do godziny 15.25 dla uczniów szkoły, popołudniu ogólnodostępny dla społeczności lokalnej do godziny 20.00. Natomiast w sobotę i niedzielę dostępny w godzinach: 8.00 do 20.00. Ponadto - Zespół do spraw budżetu obywatelskiego wystosował pismo do Autora w dniu 23.08.2017 r. w sprawie dokładnego określenia co wchodzi w skład szacunkowych kosztów zadania - koszty przebudowy. Jednocześnie Zespół zakwestionował koszty związane z promocją, ponieważ nie są to koszty inwestycyjne. Autor dokonał korekty poprzez wykreślenie promocji oraz zmniejszenie łącznej kwoty kosztów zadania.