zadanie nr 1

1. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie


Opis zadania

Obecne boisko jest wykorzystywane do organizowania zajęć sportowych dla uczniów szkoły, a w godzinach popołudniowych przychodzą tu dzieci i młodzież z sąsiadującego ze szkołą osiedla. Obecna nawierzchnia nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna dla zdrowia. Upadki są przyczyną kontuzji i urazów. Zniechęca to dzieci do udziału w zajęciach. Przebudowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego. Poszerzy się i uatrakcyjni baza szkoły, która będzie mogła być wykorzystana również do zajęć pozalekcyjnych, a środowisko lokalne uzyska miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Cel zadania

Remont boiska szkolnego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Boisko stanie się miejscem, które umożliwi większą integrację mieszkańców.

Opis lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, ul. 9 maja 4, 74 – 100 Gryfino, działka nr 23 obręb 4 Gryfino

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt, prace ziemne, położenie nawierzchni, malowanie linii boiska, remont bieżni tartanowej, remont skoczni320 000 zł
2Zestaw do koszykówki wraz z montażem, bramki do piłki ręcznej w tulejach z siatkami10 000 zł
3Piłkochwyty, ogrodzenie20 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

W dniu 23.08.2017 r. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego wystosował pismo do Dyrektora szkoły w sprawie dokładnego określenia zasad korzystania z boiska poprzez wskazanie godzin, w których boisko będzie ogólnodostępne. Po uzyskaniu odpowiedzi wniosek został zaktualizowany o następujące informacje: boisko sportowe będzie ogólnodostępne w następujących dniach oraz godzinach: od poniedziałku do piątku od 16.30 do 20.00 natomiast w soboty i niedziele w godzinach 10.00-20.00. Projekt otrzymał pozytywną opinie Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Zostanie poddany pod glosowanie.