zadanie nr 1

1. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie


Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, ul. 9 maja 4, 74 – 100 Gryfino, działka nr 23 obręb 4 Gryfino

Skrócony opis

Projekt dotyczy modernizacji boiska sportowego polegającego na przebudowie istniejącego boiska na nowe o wymiarach 20x40 m, o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w bramki z siatkami, w kosze do koszykówki. W skład zadania wchodzić będzie również montaż ogrodzenia, piłkochwytów, remont skoczni w dal oraz odmalowanie linii torów na pobliskiej bieżni.

Opis zadania

Obecne boisko jest wykorzystywane do organizowania zajęć sportowych dla uczniów szkoły, a w godzinach popołudniowych przychodzą tu dzieci i młodzież z sąsiadującego ze szkołą osiedla. Obecna nawierzchnia nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Jest niebezpieczna dla zdrowia. Upadki są przyczyną kontuzji i urazów. Zniechęca to dzieci do udziału w zajęciach. Przebudowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego. Poszerzy się i uatrakcyjni baza szkoły, która będzie mogła być wykorzystana również do zajęć pozalekcyjnych, a środowisko lokalne uzyska miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Cel zadania

Remont boiska szkolnego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia. Boisko stanie się miejscem, które umożliwi większą integrację mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt, prace ziemne, położenie nawierzchni, malowanie linii boiska, remont bieżni tartanowej, remont skoczni320 000 zł
2Zestaw do koszykówki wraz z montażem, bramki do piłki ręcznej w tulejach z siatkami10 000 zł
3Piłkochwyty, ogrodzenie20 000 zł
Łącznie: 350 000 zł

W dniu 23.08.2017 r. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego wystosował pismo do Dyrektora szkoły w sprawie dokładnego określenia zasad korzystania z boiska poprzez wskazanie godzin, w których boisko będzie ogólnodostępne. Po uzyskaniu odpowiedzi wniosek został zaktualizowany o następujące informacje: boisko sportowe będzie ogólnodostępne w następujących dniach oraz godzinach: od poniedziałku do piątku od 16.30 do 20.00 natomiast w soboty i niedziele w godzinach 10.00-20.00. Projekt otrzymał pozytywną opinie Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Zostanie poddany pod glosowanie.