zadanie nr 11

11. Montaż 5 szt. punktów świetlnych na ul. Topolowej w Czepinie.


Lokalizacja

sołectwo Czepino, ul. Topolowa, gmina Gryfino, nr dz. 448, obręb Czepino

Skrócony opis

Montaż 5 szt. punktów świetlnych na ul. Topolowej w Czepinie - zakup, przywóz, ewentualny projekt, 5 sztuk tradycyjnych punktów świetlnych zasilanych energią elektryczną. Ta inwestycja jest ważnym zadaniem dla społeczności sołectwa Czepino. Poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo dla pieszych.

Opis zadania

Wnioskowana inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Czepino. Brak oświetlenia stwarza dyskomfort i niebezpieczeństwo. Oświetlona droga to również bezpieczna droga do i ze szkoły dla dzieci i młodzieży. Użytkowanie nieoświetlonej drogi zwłaszcza  porą jesienno-zimową, wyjście do kościoła, sklepu, na zajęcia pozalekcyjne jest niebezpieczne. Ponadto droga ul. Topolowa jest obecnie modernizowana. Zakładane są płyty żelbetonowe. Montaż oświetlenia modernizowanej drogi będzie stanowiło całościową inwestycję. Na ul. Topolowej powstają nowe domy, tym samym zwiększa  się sukcesywnie ilość mieszkańców-  ok. 30 osób. Reasumując powyższe, zadanie kompleksowo zaspokoi potrzeby mieszkańców, a oświetlona droga będzie bezpieczna.

Cel zadania

Punkty świetlne przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej w Czepinie, ul. Topolowej. Brakujące oświetlenie doskwiera mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom, młodzieży, w okresie jesień-zima- kiedy szybko zapada zmierzch, powrót do domu nieoświetloną drogą jest trudny i niebezpieczny. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Zadanie do budżetu obywatelskiego na 2018 rok byłoby właściwym rozwiązaniem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1punkty świetlne - 5 szt.25 000 zł

Projekt zakwalifikowany.