zadanie nr 15

15. Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewie


Lokalizacja

ul. Gryfińska Pniewo działka nr 560 obręb Pniewo

Skrócony opis

Zadanie obejmuje zakup i montaż 360 mb piłkochwytów wokół boiska sportowego, usytuowanego na działce nr 560, obręb Pniewo, będącej własnością gminy Gryfino.

Opis zadania

Boisko sportowe w Pniewie zlokalizowane jest na działce będącej własnością gminy Gryfino. W sąsiedztwie boiska (z trzech stron) znajdują się prywatne posesje, z jednej strony obiekt sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 121. Podczas zajęć treningowych, w trakcie meczów, wielokrotnie z uwagi na brak właściwych zabezpieczeń, piłki wypadają poza boisko i najczęściej ulegają zagubieniu. Często dochodzi również do niebezpiecznych sytuacji, gdy piłka wypada na ruchliwą drogę wojewódzką, a zawodnicy idąc po nią narażają się na potrącenie przez pojazdy. W szczególności dotyczy to dzieci i osób młodych, które beztrosko wbiegają na drogę w poszukiwaniu piłki. Montaż piłkochwytów pomoże zapobiec tym groźnym sytuacjom, a obiekt gminny przez to będzie bezpieczny dla użytkowników.

Cel zadania

Realizacja zadani umożliwi bezpieczne korzystanie z obiektu sportowego, pozwoli uniknąć kosztów zagubionych piłek oraz wydatków związanych z naprawą uszkodzeń powstałych na posesjach sąsiadujących z boiskiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup piłkochwytów wraz z częściami montażowymi oraz montażem75 000 zł

brak uwag