1 BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW "PARK DLA PSÓW" W PARKU MIEJSKIM W GRYFINIE

Koszt po weryfikacji: 68 103 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa w parku miejskim ogrodzonego wybiegu dla psów wraz urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów. Realizacja tego zadania ma stworzyć bezpieczne miejsce do szkolenia, zabawy oraz integracji miłośników zwierząt

2 Modernizacja istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie

Koszt po weryfikacji: 442 998,23 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja skateparku w Gryfinie o powierzchni ok. 1.100,00 m2, mająca na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych terenu poprzez uatrakcyjnienie miejsc sportu młodzieży. Powstanie na terenie działki nr 5/1 obręb 5 m. Gryfino przy ul. Sportowej w Gryfinie.

3 SAS – STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

UTWORZENIE SAS – STREFY AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GRYFINIE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU: WYKONANIE PROJEKTU, PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI, ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNO – SPORTOWYCH.

4 Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie

Koszt: 246 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie poprzez zakup i montaz dodatkowych punktów oświetleniowych.

5 Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Parsówek i Sobiemyśl jako miejsc rekreacji i ćwiczeń dla mieszkańców.

Koszt po weryfikacji: 73 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Siłownie zewnętrzne w miejscowościach wiejskich są miejscem spotkań i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych. Będą usytuowane w miejscach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców; w pobliżu boisk i placów zabaw. Są miejscami , w których miłośnicy wysiłku sportowego chętnie spędzają wolny czas.

×