zadanie nr 4

4. Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie


Lokalizacja

1) Bartkowo: działka nr 234, obręb ewidencyjny Bartkowo
2) Pniewo: ul. Dębowa i ul. Klonowa, obręb ewidencyjny Pniewo
3) Steklno: działka nr 116/2, 57/122, 84/8, 83/51, obręb ewidencyjny Steklno
4) Steklinko - działka nr 1, obręb ewidencyjny Steklinko
5) Żórawie -  ul. Jagodowa, obręb ewidencyjny Żórawie

Skrócony opis

Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie poprzez zakup i montaz dodatkowych punktów oświetleniowych.

Opis zadania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego lub ustawienia lamp solarnych w celu poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych miejscowościach wiejskich. Zadanie będzie realizowane w miejscowościach: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie. We wskazanych miejscach brak jest jakiegokolwiek oświetlenia ulicznego. Projekt konsultowany był z mieszkańcami poszczególnych sołectw i uzyskał aprobatę. Koszt inwestycji liczony w oparciu o dane otrzymane z Wydziału Inwestycji i Rozwoju UMiG w Gryfinie. W ramach zadania planuje się zakup, dostawę i montaż punktów oświetleniowych w ilości następującej:
1) Bartkowo- 5 lamp przy drodze gminnej - działka nr 234
2) Pniewo - 16 lamp, przy drodze gminnej, ul. Dębowa (9 lamp), ul. Klonowa (7 lamp)
3) Steklno - 12 lamp, na działkach gminnych nr 116/2 (2 lampy), nr 57/122 (5 lamp), nr 84/8 ( 3 lampy), nr 83/51 (2 lampy)
4) Steklinko - 3 lampy, na działce gminnej nr 1
5) Żórawie - 5 lamp, na działce gminnej przy ul. Jagodowej

Cel zadania

Celem zadania jest doświetlenie poszczególnych miejscowości wiejskich poprzez rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego lub zakupu i montażu lamp solarnych ( w zależności od możliwości technicznych we wskazanych miejscach) oraz podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup, montaż i dostawa lamp oświetleniowych oraz wszelka dokumentacja - szacunkowy koszt uzgodniony z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju w UMiG w Gryfinie. Jeden punkt oświetleniowy koszt ok. 6000 zł 246 000 zł