zadanie nr 2

2. Modernizacja istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie


Lokalizacja

Dz. nr 5/1, obręb 5 m. Gryfino, własność Gminy Gryfino, teren o powierzchni ok. 2 000,00 m2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest na mapie symbolem G5-52/42.US (teren usług sportu i rekreacji - urządzenia sportowe).

Skrócony opis

Modernizacja skateparku w Gryfinie o powierzchni ok. 1.100,00 m2, mająca na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych terenu poprzez uatrakcyjnienie miejsc sportu młodzieży.  Powstanie na terenie działki nr 5/1  obręb 5 m. Gryfino przy ul. Sportowej w Gryfinie.

Opis zadania

Wszystkich młodych ludzi, poruszających się na rowerach BMX, hulajnogach, rolkach, deskorolkach w Gryfinie łączy ten sam problem, bardzo wielki problem, i niezwykle nurtujący jednakowo wszystkich. A mianowicie brak profesjonalnego skateparku. Dlatego wniosek na przebudowę skateparku napisany jest z nadzieją na zmianę tej sytuacji, celem zwiększenia walorów funkcjonalno-użytkowych terenu poprzez urozmaicenie i uatrakcyjnienie miejsc sportu młodzieży.
Modernizacja Skateparku sprzyja zwiększeniu spacerów okolicznych mieszkańców z dziećmi, jeżdżącymi na rowerach, hulajnogach oraz organizacji czasu pozalekcyjnego lub wakacyjnego młodych ludzi, którzy mogliby czynnie odpoczywać na tym terenie, gdyby został odpowiednio zagospodarowany. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem, tj. 1 sztuką kasztanowca zwyczajnego.
Jak wspomniano wyżej w chwili obecnej, teren na działce 5/1 stanowi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren  sportu i rekreacji - urządzenia sportowe. Przedmiotowy teren położony jest przy boiskach sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie. Teren jest własnością gminy Gryfino, administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Teren przyszłego Skateparku zlokalizowany będzie w miejscu istniejącego skateparku, który wyposażony jest w : podłoże bitumiczne, siedem wyeksploatowanych elementów ze sklejki, betonu i stali oraz elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci itp.
Wykonawca robót wykonywałby przewidzianą inwestycję w systemie “Zaprojektuj-Wybuduj”. Jest to nowe rozwiązanie w polskim budownictwie, który bardzo dobrze sprawdza się w branży skateparkowej. Jest to rodzaj realizacji inwestycji, w której ta sama firma odpowiada za zaprojektowanie oraz wykonanie obiektu. Zamiast tradycyjnych dwóch odrębnych przetargów na projektowanie
i wykonawstwo przeprowadzany jest tylko jeden łączny przetarg na projekt i wykonanie. "Zaprojektuj-Wybuduj" to oszczędność czasu i minimalizacja kosztów procedur administracyjnych, oraz duże ułatwienie działania na linii projektant – wykonawca. System ten daje również możliwość wprowadzania swoich patentów czy założeń technicznych, co ma szczególne znaczenie przy budowach konkretnych obiektów wymagających specjalistycznego sprzętu i dbałości o szczegóły. Powierzając budowę i projekt firmie dobrze znającej się na swojej branży, możemy być pewni, że obiekt będzie spełniał oczekiwania każdej ze stron.
Na wykonanym skateparku zostanie zamontowana Instrukcja użytkowania. Dodatkowo na prośbę administratora zostanie przygotowany Regulamin użytkowania skateparku.
Zamierzenie budowlane zostanie zrealizowane w ciągu jednego etapu inwestycyjnego. Proces wykonania prac zgodnych z opracowywanym planem zagospodarowania terenu wymaga zachowania odpowiedniej kolejności należy wykonać prace, związane z przygotowaniem nawierzchni oraz posadowieniem zaprojektowanych urządzeń do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach BMX na skateparku.
• elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, murek oporowy betonowy, schody terenowe
z poręczami i uwzględnieniem podjazdów.
Skatepark będzie składał się z 10 elementów o przeznaczeniu deskorolkowo-rolkowo-hulajnogo-rowerowym. Urządzenia skateparku zamontowane będą na obecnej nawierzchni bitumicznej i będą to: Roll-in z bank rampem, Grinbox 12, Platforma, Poręcz prosta, Spin, Funbox do skoków, Wall ride z Quarter pipe, Minirampa, Quarter pipe i Ławka. Zamontowane ww. urządzenia oparte będą o konstrukcję ze sklejki ciemnej podwójnie laminowanej i wodoodpornej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, z jednostronnym odciskiem siatki, przykręconą za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów. Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej. Istniejące elementy Skateparku zostaną zdemontowane przez OSiR w Gryfinie, co zostało ustalone na spotkaniu z Dyrektorem OSiRw dniu 11.07.2018 r.
Przed procesem projektowym i realizacji przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami miasta Gryfina w celu akceptacji lub ewentualnej zmiany zastosowanych urządzeń w ramach wcześniej określonych kwot.

Cel zadania

Efektem zamierzonego zadania będzie:
• Zapewnie miejsce rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców Gryfina;
• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Gryfina;
• Inwestycja wpłynie również korzystnie na poprawę miejscowego zagospodarowania przestrzennego i na poprawę estetyki miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie dokumentacji do przetargu na modernizację Skateparku 20 000 zł
2Elementy na Skateparku (bez wymiany istniejącej nawierzchni) 395 138,73 zł
3Montaż elementów na Skateparku 15 805,50 zł
4Transport elementów Skateparku na miejsce inwestycji12 054 zł
5 Montaż instrukcji i regulaminu
Łącznie: 442 998,23 zł

ZESPÓŁ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POZYTYWNIE ZWERYFIKOWAŁ PROJEKT POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM.