zadanie nr 3

3. Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnego mikroregionu obejmującego sołectwa: Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska.


Lokalizacja

1. Drzenin:  działka nr 29/57, obręb ewidencyjny:  Drzenin
2. Gardno: działka nr 52/104  obręb ewidencyjny:  Gardno (boisko)
3. Gardno: działka nr 35/3 obręb ewidencyjny: Gardno (ul. Pyrzycka)
4. Wysoka Gryfińska: działka nr 12/2  obręb ewidencyjny: Wysoka Gryfińska

Skrócony opis

Zadanie ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej w sołectwach: Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska, poprzez  montaż elementów siłowni zewnętrznych.

Opis zadania

Zadanie polega na uzupełnieniu elementów siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wysoka Gryfińska oraz Gardno ( teren przy boisku sportowym) i utworzeniu nowych siłowni w miejscowości: Drzenin. Aby zwiększyć atrakcyjność turystyczno – rekreacyjną poszczególnych miejscowości zasadnym jest doposażenie oraz utworzenie siłowni zewnętrznych poprzez montaż poszczególnych elementów.
1. Drzenin: jeździec, biegacz wolnostojący, odwodziciel + steper, twistwer + wahadło, wioślarz, wyciąg górny
2. Gardno ( boisko): jeździec, biegacz wolnostojący
3. Gardno ( Pyrzycka): odwodziciel + steper, twistwer + wahadło, wioślarz, wyciąg górny
4. Wysoka Gryfińska: biegacz, drabinka, ławka, odwodziciel podwójny
Realizując zadanie wypełniamy zadanie własne gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Utworzenie oraz uzupełnienie siłowni zewnętrznych wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz  stworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu, zwiększy aktywność fizyczną mieszkańców.
Obecnie w miejscowościach Gardno oraz Wysoka Gryfińska,  siłownie zewnętrzne posiadają po 3 elementy, natomiast w miejscowości Drzenin nie została utworzona siłownia zewnętrzna. Miejscowości te posiadają infrastrukturę  rekreacyjno- sportową tj. place zabaw, boiska sportowe. Nową formą spędzania wolnego czasu stałyby się ćwiczenia na w/w urządzeniach. Urządzenia będą przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Realizacja projektu da mieszkańcom możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu, pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców naszej Gminy.
Etapy realizacji zadania:
1. Zakup mapek ewidencyjnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
2. Dokonanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do robót budowlanych.
3. Procedura związana z zakupem, dostawą montażem elementów siłowni.
4. Zlecenie usługi inspektora nadzoru.

Cel zadania

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej poszczególnych miejscowości. Ponadto zrealizowanie projektu do poprawy jakości mieszkańców (zwiększy możliwość aktywnego i zdrowego wypoczynku). Jest to zadanie własne gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup mapek ewidencyjnych64 zł
2Zakup i dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej41 239 zł
3Usługa inspektora nadzoru1 800 zł
Łącznie: 43 103 zł

Projekt otrzymał pozytywna opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego w procesie weryfikacji. Został zakwalifikowany i zostanie poddany głosowaniu.