zadanie nr 9

9. Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego w kontener socjalny dla sportowców


Opis zadania

Stowarzyszenie Sparta Sobiemyśl jest reaktywacją Klubu Sportowego Sparta. Działania Stowarzyszenia skierowane są na rozwój sportu w szczególności piłki nożnej dla osób w różnym wieku. Żeby prowadzić działalność sportową trzeba mieć miejsce spotkań, magazynek sprzętu sportowego, miejsce do zmiany ubrań. W tym celu wnioskujemy o zakup kontenera socjalnego na nasze potrzeby.

Cel zadania

Efektem będzie możliwość wspólnej gry, sparingów z zaproszonymi gośćmi, miejsce integracji sportowej mieszkańców.

Opis lokalizacji

Sobiemyśl, boisko sportowo-rekreacyjne, działka nr 16.80

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszt kontenera socjalnego (nowy)20 000 zł
2koszt transporu kontenera2 000 zł
3przygotowanie transportu
Łącznie: 22 000 zł

Projekt otrzymał pozytywną opinię od Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, został zakwalifikowany i zostanie poddany głosowaniu.