zadanie nr 9

9. Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego w kontener socjalny dla sportowców


Lokalizacja

Sobiemyśl, boisko sportowo-rekreacyjne, działka nr 16.80

Skrócony opis

Zadanie polega na zakupie i transporcie kontenera socjalnego na potrzeby stowarzyszenia Sparta Sobiemyśl (w rejestracji), którego celem jest rozwój i propagowanie sportu na terenach wiejskich.

Opis zadania

Stowarzyszenie Sparta Sobiemyśl jest reaktywacją Klubu Sportowego Sparta. Działania Stowarzyszenia skierowane są na rozwój sportu w szczególności piłki nożnej dla osób w różnym wieku. Żeby prowadzić działalność sportową trzeba mieć miejsce spotkań, magazynek sprzętu sportowego, miejsce do zmiany ubrań. W tym celu  wnioskujemy o zakup kontenera socjalnego na nasze potrzeby.

Cel zadania

Efektem będzie możliwość wspólnej gry, sparingów z zaproszonymi gośćmi, miejsce integracji sportowej mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszt kontenera socjalnego (nowy)20 000 zł
2koszt transporu kontenera2 000 zł
3przygotowanie transportu
Łącznie: 22 000 zł

Projekt otrzymał pozytywną opinię od Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, został zakwalifikowany i zostanie poddany głosowaniu.