zadanie nr 9

9. Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego w kontener socjalny dla sportowców


Opis zadania

Stowarzyszenie Sparta Sobiemyśl jest reaktywacją Klubu Sportowego Sparta. Działania Stowarzyszenia skierowane są na rozwój sportu w szczególności piłki nożnej dla osób w różnym wieku. Żeby prowadzić działalność sportową trzeba mieć miejsce spotkań, magazynek sprzętu sportowego, miejsce do zmiany ubrań. W tym celu wnioskujemy o zakup kontenera socjalnego na nasze potrzeby.

Cel zadania

Efektem będzie możliwość wspólnej gry, sparingów z zaproszonymi gośćmi, miejsce integracji sportowej mieszkańców.

Opis lokalizacji

Sobiemyśl, boisko sportowo-rekreacyjne, działka nr 16.80

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1koszt kontenera socjalnego (nowy)20 000 zł
2koszt transporu kontenera2 000 zł
3przygotowanie transportu

Projekt otrzymał pozytywną opinię od Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, został zakwalifikowany i zostanie poddany głosowaniu.