zadanie nr 12

12. RODZINNE MIEJSCE REKREACJI


Lokalizacja

ULICA MARII KONOPNICKIEJ W GRYFINIE (DZIAŁKA NR 39, OBRĘB 4 GRYFINO)

Skrócony opis

Stworzenie Rodzinnego Miejsca Rekreacji przy ulicy Marii Konopnickiej w Gryfinie poprzez zagospodarowanie terenu: wykonanie projektu, przygotowanie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń.  

Opis zadania

Wskazane do realizacji zadanie dotyczy istniejącego boiska do gry w koszykówkę, które powstało w początku lat 90-tych. Wówczas miejsce to stanowiło jeden z lepiej, jak nie najlepiej zorganizowanych miejsc sportu i spotkań młodzieży lubiących grę w koszykówkę. Z biegiem lat moda na „kosza” mijała a miejsce stawało się coraz to bardziej odstraszające. Parę lat temu obok boiska, na wyodrębnionym placu zielni postawiono plac zabaw, który do dzisiaj cieszy się zainteresowaniem. Jednakże nie wyczerpuje on potrzeb mieszkańców. Na co dzień na placu zabaw spotykają się matki z dziećmi, dziadkowie i dorastająca młodzież szkolna. W tym sąsiedztwie oprócz urządzeń zabawowych znajdują się również dwie piaskownice, z czego jedna, znacznie oddalona od placu zabaw, niestety wykorzystywana jest przez „buszujące” na podwórku zwierzęta. Dostrzega się potrzebę zmiany otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień, na bardziej funkcjonalne i cieszące oko.

Tworzenie miejskich stref otwartej rekreacji jest jednym z wyznaczników nowoczesnego podejścia do zagospodarowania obszarów miejskich. W świecie pełnym komputerów, braku aktywności fizycznej
i ograniczonym kontakcie interpersonalnym stworzenie Rodzinnego Miejsca Rekreacji jest szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Projekt przewiduje modernizację i przekształcenie obecnie funkcjonującego placu zabaw i placu do gry w koszykówkę w  teren rekreacyjno- sportowy, na którym zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno- siłowych bez względu na stopień sprawności fizycznej. Proponowane do realizacji miejsce rekreacji znajduje się w - szczególnym ze względu na liczną zabudowę mieszkalną - miejscu, gdzie osoby w różnym wieku mogłyby jeszcze milej i przyjemniej spędzać czas łącząc go z rekreacją. Rekreacją atrakcyjną zarówno dla młodzieży, osób starszych jak i całych rodzin. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo niemalże w każdej chwili sprawia, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu staje się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem i czasem zacieśniania więzi osobistych.

Unowocześnienie i modernizacja wskazanego miejsca rekreacji, w tym szczególnie atrakcyjnym i łatwo dostępnym miejscu zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej społeczności lokalnej. Jest to bardzo popularne miejsce spotkań, ale z przyczyn wynikających z braku bezpiecznych nawierzchni, braku ogrodzenia niestety miejscem niebezpiecznym dla dzieci. Obecnie funkcjonujące betonowe boisko do gry  w koszykówkę nie spełnia swojej roli. Moda na koszykówkę minęła. Zauważa się sporadyczne zainteresowanie tą forma rekreacji. Miejsce można byłoby na nowo zagospodarować delikatnie ingerując w obecny układ komunikacyjny, tworząc miejsce, które służyć będzie wszystkim bez względu na wiek. Utworzenie centralnego miejsca rekreacyjnego z szeroką ofertą sportową to szansa na zdrowe i radosne życie.

Obecne miejsce posiada nie wystarczającą liczbę koszy na śmieci, brakuje stojaków na rowery i ławek z oparciem. Częstymi bywalcami na placu są seniorzy, którzy spędzają czas ze swoimi wnukami. W tej chwili dostępne ławki nie sprzyjają wygodnemu odpoczynkowi. Plac w swojej architekturze przystosowany jest do boiska, a ławki odzwierciedlają trybuny, które w obecnym układzie nie mają racji bytu. Stąd propozycja zmiany zagospodarowania przestrzeni i połączenie dotychczas funkcjonującego placu zabaw z przestrzenią rekreacyjną tj. siłownią „pod chmurką” i miejscem wypoczynku.

Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Jest to jeden z głównych czynników, decydujących o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Właściwe zainstalowanie i odpowiednie przygotowanie nawierzchni amortyzującej upadek pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych urazów. Należy również zwrócić uwagę, że nawierzchnia powinna umożliwiać użytkowanie placu również przy niesprzyjających warunkach pogodowych, w czym pomaga właściwe jej wyprofilowanie bądź zainstalowanie systemu odwodnienia. Nawierzchnia powinna także dodawać atrakcyjności miejscu zabaw i stanowić swoistą wizytówkę gminy. W chwili obecnej funkcjonujący mini plac zabaw ulokowany jest na gruncie piaszczystym, zbitym ale w okresie deszczowym uniemożliwiającym zabawę z uwagi na pojawiające się kałuże i błoto. Plac z kolei jest cały betonowy, pokryty nierównościami, niebezpieczny.
Proponuje się, przy występowaniu takiej możliwości, aby plac zabaw i boisko połączyć w jedną przestrzeń, tak aby stanowiła całość (zlikwidować chodnik, dojście będzie zachowane. Miejsce to jest bogate w zieleń, drzewa dają cień, w którym można byłoby ulokować ławki. Przy likwidacji „koszy” możliwe jest przesunięcie do tyłu obecnie zamontowanych piłkochwytów.

Elementy urządzeń dobrze wkomponują się w krajobraz osiedla. Miejsce rekreacji będzie bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.
Całościowo projekt zakłada transport i montaż urządzeń

Cel zadania

Celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez ulepszenie placu zabaw poprzez dodanie elementów „retro – podwórka” oraz utworzenie międzypokoleniowej siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, jak również aktywnego wypoczynku mieszkańców Gryfina. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Zadanie wpłynie na integrację społeczności lokalnej: rodzin, młodzieży i wszystkich chętnych. Docelowe doposażenie tego miejsca w zdecydowanym ujęciu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu oraz wpłynie na atrakcyjność tego miejsca i podniesienie walorów estetycznych terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej6 000 zł
2Wykonanie nawierzchni rodzinnego placu rekreacji35 000 zł
3Wykonanie ogrodzenia z furtką30 000 zł
4Stworzenie siłowni „pod chmurką” zestaw 8 urządzeń35 000 zł
5Doposażenie placu zabaw2 500 zł
6Zakup dodakowego wyposażenia i zabezpieczeń9 600 zł
Łącznie: 118 100 zł

brak uwag