zadanie nr 4

4. Kolorowy zakątek - ogród sensoryczny w Gryfinie.


Lokalizacja

Plac Solidarności w Gryfinie, działka ewidencyjna nr 232, obręb Gryfino 3

Skrócony opis

Kolorowy zakątek to nowoczesny ogród sensoryczny, atrakcja turystyczna, której nie spotkamy w regionie. Przy użyciu precyzyjnie dobranej roślinności i elementów małej architektury ma stymulować zmysły dźwięku, zapachu, dotyku, wzroku, odgrywając ogromną rolę w rozwoju osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci.

Opis zadania

Ogród sensoryczny jest ogrodem, który czytamy za pomocą zmysłów. Emitowane przez specjalnie dobraną roślinność doznania estetyczne, zapachowe, dźwiękowe czy dotykowe mają stymulować ośrodkowy układ nerwowy i prowokować mózg do efektywniejszego działania.Przy tym przebywanie na wolnym powietrzu wśród przyrody daje odczucie relaksu i odprężenia. Wiedząc, jak duży wpływ na samopoczucie i sprzyjające warunki terapii ma tego typu założenie w rozwoju osób niepełnosprawnych, pełnić ma on głównie funkcję dydaktyczną i terapeutyczną. Biorąc pod uwagę, że percepcja wzrokowa jest najbardziej rozwinięta u osób zdrowych, przy projektowaniu ogrodu szczególny nacisk położono na uruchomienie innych zmysłów, aby to bodźce pozawzrokowe stanowiły atrakcję. Staje się on w ten sposób enklawą zabawy, terapii oraz wypoczynku dla ludzi w każdym wieku, zarówno zdrowych jak i osób niepełnosprawnych ze szczególnym wskazaniem wychowanków ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych.
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
Całość założenia podzielono na kilka stref, odpowiadającym oddziaływaniu na poszczególne zmysły:
- ogród zapachu - z podwyższonymi rabatami wypełnionymi kwiatami, bylinami i krzewami uwalniającymi olejki eteryczne. Aby zintensyfikować zapach planuje się stworzenie przesłony od wiatru w postaci żywopłotu np. z ligustru.
- ogród dźwięku - główną atrakcją miałby być plac z instalacją muzyczną  - instrumentami zewnętrznymi tj. bębenki czy cymbałki. Dodatkowym wzmocnieniem walorów akustycznych ogrodu będzie wprowadzenie rabat z szumiącymi trawami, chrzęst żwiru pod stopami czy szum wiatru wśród koron drzew. Nie sposób również pominąć odgłosów ptaków, które dzięki otoczeniu drzew chętniej będą przebywać na danym terenie.
- ogród dotyku - ogród z podwyższonymi rabatami z roślinami o różnej fakturze, wielkości i grubości liści.
- ogród barw - świat roślin oferuje bardzo bogaty wachlarz kolorów, przedstawiany jako rabata z harmonijnie przechodzącymi się kolorami roślin, ich kwiatów i liści.
- ścieżka sensoryczna - ścieżkę z różnymi rodzajami nawierzchni jak piasek, żwir, deski, kamień polny, pieńki drzew, pobudzająca zarówno zmysł dotyku jak i dźwięku.
Całość ogrodu została zaprojektowana w sposób ułatwiający osobom z różnym stopniem i rodzajem upośledzenia, a także osobom starszym. Rozkład ścieżek jest czytelny, poprzez dodatkowe wprowadzenie barwnych skosów na nawierzchni, nadających dynamiczności, a przy tym pozwalający swobodnie zmieniać kierunek zwiedzania. Wprowadzono kilka rodzajów nawierzchni: od gumowych, kolorowych pasów, po nawierzchnię utwardzoną. Zaleca się ogrodzenie całości terenu w celach bezpieczeństwa i ułatwienia konserwacji parku.
Większość rabat jest podwyższona, ułatwiając obserwację i doznania dotykowe. Oprócz ogrodów tematycznych znalazło się także miejsce na niewielka altanę czy bajkowy kącik dla najmłodszych, z nosorożcem opowiadającym bajki. Wszystko utrzymane w przyjemnej dla oczu barwnej  scenerii, nawiązującej do tęczy. Przenikanie barw mają podkreślać kolorowe słupki w altanie, czy w ogrodzie dźwięku. Aby skłonić odbiorców do pozostania w ogrodzie na dłużej, zaprojektowano sporą ilość siedzisk.
Ogród kierowany jest do różnego typu odbiorców, poprzez swój charakter może być użytkowany zarówno przez osoby starsze, w ramach spotkań, relaksu, a także zorganizowanych grup dzieci zdrowych oraz tych z problemami. Ma być nowym miejscem na mapie Gryfina przyciągającym odwiedzających swoim urokiem i harmonią, koić zmysły i umysł. Nowy trend odchodzący od standardowego zazielenia parków i skwerków daje dużo większe możliwości poznawcze, wywierając ogromny wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne.
POŁOŻENIE I WYBÓR MIEJSCA
Projektowany ogród zdecydowano się zlokalizować na placu Solidarności w Gryfinie, styku ulic: Kościelnej, B. Chrobrego, Żołnierzy Wyklętych. Teren zazielenionego skweru znajduje się na trasie z centrum miasta do stadionu miejskiego oraz Centrum Wodnego "Laguna. Miejsce jest dobrze znane wszystkim mieszkańcom, otoczone z jednej strony zabytkowymi murami obronnymi, odgradzającymi od pobliskiego blokowiska. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także Brama Bańska. Aktualnie część terenu zajmowana przez ogrodzony  plac zabaw dla dzieci, resztę stanowi zadrzewiona powierzchnia trawiasta, przecięta siecią utwardzonych ścieżek. Plac jest dobrze oświetlony, ze sporą ilością ławek, a także stołami do szachów. Bezpośrednio przy placu od strony ulicy Chrobrego znajdował się przez lata przystanek autobusowy, w tej chwili niefunkcjonujący, natomiast wciąż istniejąca zatoczka daje możliwości ponownego skomunikowania bezpośrednio z Nowym Czarnowem czy Szczecinem. Plac użytkowany jest głównie przez rodziców z młodszymi dziećmi oraz spacerujące osoby starsze. Mocno widoczny jest także ruch rowerowy. Umiejscowienie na tym terenie ogrodu sensorycznego przyciągnie w to miejsce mieszkańców miasta, a także turystów co znacząco podkreśli atrakcyjność danego miejsca.

Cel zadania

Celem ogrodu jest aktywizowanie osób chorych, seniorów, a także zdrowych mieszkańców i odwiedzających miasto turystów, również z zagranicy. Poprzez funkcje poznawcze sprzyja rozwojowi psychomotorycznego osób w każdym wieku. Jest wspaniałym miejscem do wypoczynku na łonie natury.Jeśli chodzi o osoby niewidome i niedowidzące, ich poruszanie sie i funkcjonowanie zależne jest od perfekcyjnego używania narządu słuchu. W ten sposób potrafią się poruszać w przestrzeni, określać położenie zarówno swoje jaki i przedmiotów, przez to dążyć do większej samodzielności. Ogromne znaczenie w tym przypadku ma ogród dźwięku.
Kluczowe znaczenie dla każdego człowieka, również w pełni zdrowego ma także dotyk, bowiem różnego rodzaju pofałdowania, gładkości czy chropowatości różnych części roślin i materiałów dostarczają nowych bodźców. Przykładowo dzieci mogą kojarzyć liście kutnerowato omszone z futerkiem zwierząt, a gładkie płatki róż ze skórą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt wykonawczy10 000 zł
2wykonanie nawierzchni69 000 zł
3wykonananie rabat120 600 zł
4mała architektura77 000 zł
5urządzenia zabawowe88 400 zł
Łącznie: 365 000 zł

Złożony wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Został zakwalifikowany i zostanie poddany głosowaniu.