zadanie nr 7

7. Budowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy


Opis zadania

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców ul. Krótkiej, nie wspominając już o braku możliwości normalnego przejazdu i dojazdu do posesji, zgłaszamy wniosek do budżetu obywatelskiego, polegający na zmianie nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Droga ta o długości 79 m nigdy nie była naprawiana i modernizowana, posiada nawierzchnię gruntową, jest zmiennej szerokości od 3 do 6 m. Brak jest na niej krawężników, odwodnienie odbywa się powierzchniowo. Obecnie istniejąca nawierzchnia jest niestabilna z głębokimi koleinami i zastoinami wodnymi po opadach atmosferycznych. Zaprojektowana ulica z uwagi na zmienną szerokość oraz brak możliwości wykonania chodnika będzie służyła jako pieszo-jezdnia z ustawieniami krawężników tzw. oporników. Zaprojektowany przekrój uliczny jest o pochyleniu poprzecznym 2% to jest odprowadzającym wodę opadową do ścieków osi jezdni, a następnie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów deszczowych i dalej przykanalikiem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane są również zjazdy indywidualne do posesji. Biorąc pod uwagę dotychczasowe trudności pieszych i poruszających się pojazdów po nieutwierdzonej drodze oraz wzrostu liczebności samochodów, prosimy o przeanalizowanie ww. wniosku i wydanie pozytywnej opinii w celu jego realizacji.

Cel zadania

Korzyści wynikające z realizacji zadania to bezpieczeństwo i poprawa jakości życia mieszkańców.

Opis lokalizacji

Ulica Krótka w Chwarstnicy umiejscowiona jest na terenie będącym własnością gminy Gryfino, działka nr 65/2 obręb ewidencyjny Chwarstnica. Mimo niewielkiej długości stanowi ona dojazd do 6 posesji, na których mieszka 9 rodzin i jej budowa dzięki niewielkiemu nakładowi rozwiąże problem komunikacyjny właścicieli tych posesji. Mapka poglądowa wraz ze zdjęciami stanowią załącznik do niniejszego wniosku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa drogi133 881,76 zł

Projekt otrzymał pozytywną opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Został zakwalifikowany do głosowania.