zadanie nr 17

17. Młodzi na nowe boiska


Lokalizacja

Działka nr 4/5 w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfina ("boiska pod Lasem")

Skrócony opis

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu kultury fizycznej jest podstawą rozwoju każdej społeczności lokalnej. Obecny stan boisk nie jest wystarczający do szkolenia młodzików. Niemożliwe jest korzystanie ze wskazanego terenu w okresie jesienno-zimowym, w godzinach popołudniowych.

Opis zadania

Boiska, na których trenuje młodzież nie są dostatecznie przygotowane. Niedoinwestowanie boisk doprowadziło do niemożności realizowania planów treningowych w sezonie jesienno-zimowym, w godzinach popołudniowych. Na osiedlach w naszym mieście pojawia się coraz więcej zakazów gry w piłkę, przez co młodzież jest demotywowana. Rodzice, którzy przychodzą oglądać zmagania sportowe swoich dzieci nie mają przystosowanych miejsc do siedzenia (brak trybun). Również zawodnicy oraz opieka medyczna nie posiada dostosowanych i oznakowanych miejsc siedzących niezbędnych do należytego przeprowadzenia meczu. Murawa przy bramkach jest wybrakowana tym samym wizualnie odstrasza od rozwijania kultury fizycznej na wskazanych boiskach. W pierwszej kolejności pragniemy przeprowadzić renowację murawy na boiskach treningowych.  Ze względu na jej zużycie młodzież i dzieci nie mają dostatecznej możliwości rozwijania kultury fizycznej. Następnym krokiem będzie przystosowanie i uzupełnienie boisk w siedziska dla zawodników, opieki medycznej oraz kibiców. Podwyższając standardy boisk zwiększamy zainteresowanie sportem oraz umożliwiamy rodzicom/opiekunom wspieranie swoich podopiecznych poprzez kibicowanie w komfortowych warunkach.

Cel zadania

Poprzez realizację zadania pragniemy podnieść możliwości treningowe dzieci i młodzieży. Pragniemy zainteresować je rozwojem kultury fizycznej. Poprawa dostępu do profesjonalnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców miasta i turystów. Wzrost aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Zwiększenie roli kultury fizycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży, wzrost atrakcyjności miasta w oczach mieszkańców i turystów. Pragniemy modernizować istniejące już boiska treningowe, które aktualnie są w bardzo złym stanie technicznym. Podjęta renowacja służyć będzie celom treningowym dla klubów sportowych i rekreacyjno-sportowych, dla społeczności lokalnej. Realizacja wskazanego celu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Sport i rekreacja mogą być również cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększą atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym oraz poprawią wizerunek regionu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Oświetlenie boisk50 000 zł
2Trybuna dla kibiców35 000 zł
3Wiata dla zawodników 13 000 zł
4Wiata dla opiedki medycznej 12 000 zł
5Renowacja biosk treningowych80 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

brak uwag

Załączniki