zadanie nr 8

8. Rozbudowa istniejących miejsc rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Mielenko o urządzenia siłowni zewnętrznych


Lokalizacja

Borzym dz. Nr 336/1
Dołgie dz. Nr 19,
Mielenko dz. Nr 182/2        
Sobiemyśl dz.Nr 16/80        

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę warunków bytowych mieszkańców wymienionych sołectw poprzez poprawę dostępu do urządzeń rekreacyjnych i sportowych.      

Opis zadania

Działanie polegać będzie na rozbudowie istniejących obiektów rekreacyjno-sportowych o wspomniane elementy siłowni zewnętrznych.
Widoczna jest konieczność umożliwienia dostępu do profesjonalnego sprzętu rekreacyjno - sportowego dla szerokich rzesz społeczności wiejskich.
1. Borzym : twister, wahadło, narciarz podwójny, wioślarz, jeździec.
2. Dołgie: twister, wahadło, narciarz podwójny, wioślarz, jeździec.
3. Mielenko: twister, wahadło, narciarz podwójny, wioślarz, jeździec.
4. Sobiemyśl: twister, wahadło, narciarz podwójny, wioślarz, jeździec.
W chwili obecnej żadna z wymienionych miejscowości nie posiada takich urządzeń co diametralnie ogranicza możliwości aktywizacji ruchowej ich mieszkańców. Możliwość poprawy takiej aktywizacji obejmuje wszystkie grupy wiekowe w danych społecznościach i jest niezwykle cenna dla poprawy zdrowotności tych grup.
Etapy realizacji:
1. Zaopatrzenie w podkłady geodezyjne w postaci mapek ewidencyjnych zakupionych w Starostwie Powiatowym.
2. Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych w odpowiednich urzędach.
3. Doprowadzenie do zakupu zaplanowanych urządzeń wraz z montażem.
4. Zamówienia usług architekta i inspektora nadzoru.

Cel zadania

Celem zadania jest modernizacja przestrzeni środowisk wiejskich poprzez wprowadzanie profesjonalnych elementów architektonicznych i inżynieryjnych służących poprawie warunków życia i propagowaniu aktywnych form rekreacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup mapek ewidencyjnych 63,20 zł
2nadzór inspektora800 zł
3nadzór architekta800 zł
4zakup, dostawa i montaż wybranych elementów58 336,80 zł
Łącznie: 60 000 zł

Wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Tym samym zostanie poddany do głosowania.