zadanie nr 10

10. Budowa Skateparku w Gryfinie


Lokalizacja

Dz. nr 5/1, obręb 5 m. Gryfino,

Skrócony opis

Budowa skateparku w Gryfinie..

Opis zadania

Wszystkich młodych ludzi, poruszających się na rowerach BMX, hulajnogach, rolkach, deskorolkach w Gryfinie łączy ten sam problem, bardzo wielki problem, i niezwykle nurtujący jednakowo wszystkich. A mianowicie brak profesjonalnego skateparku. Dlatego wniosek na budowę skateparku napisany jest z nadzieją na zmianę tej sytuacji, celem zwiększenia walorów funkcjonalno-użytkowych terenu poprzez urozmaicenie i uatrakcyjnienie miejsc sportu młodzieży.
Wykonawca robót wykonywałby przewidzianą inwestycję w systemie “Zaprojektuj-Wybuduj”. Jest to nowe rozwiązanie w polskim budownictwie, który bardzo dobrze sprawdza się w branży skateparkowej. Jest to rodzaj realizacji inwestycji, w której ta sama firma odpowiada za zaprojektowanie oraz wykonanie obiektu. Zamiast tradycyjnych dwóch odrębnych przetargów na projektowanie
i wykonawstwo przeprowadzany jest tylko jeden łączny przetarg na projekt i wykonanie. "Zaprojektuj-Wybuduj" to oszczędność czasu i minimalizacja kosztów procedur administracyjnych oraz duże ułatwienie działania na linii projektant – wykonawca. System ten daje również możliwość wprowadzania swoich patentów czy założeń technicznych, co ma szczególne znaczenie przy budowach konkretnych obiektów wymagających specjalistycznego sprzętu i dbałości o szczegóły. Powierzając budowę i projekt firmie dobrze znającej się na swojej branży, możemy być pewni, że obiekt będzie spełniał oczekiwania każdej ze stron.
Na wykonanym skateparku zostanie zamontowana Instrukcja jego użytkowania. Dodatkowo na prośbę administratora zostanie przygotowany Regulamin użytkowania skateparku.
Zamierzenie budowlane zostanie zrealizowane w ciągu jednego etapu inwestycyjnego. Proces wykonania prac zgodnych z opracowywanym planem zagospodarowania terenu wymaga zachowania odpowiedniej kolejności np. pierwsze prace to korytowanie, następnie należy wykonać prace, związane z przygotowaniem nawierzchni betonowej oraz posadowieniem zaprojektowanych urządzeń , w których znajdują się szczegółowe rozwiązania:
• elementy (urządzenia) do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach BMX na skateparku;
• elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, murek oporowy betonowy, schody terenowe z poręczami z uwzględnieniem podjazdów.
Skatepark będzie składał się z 13 elementów o przeznaczeniu deskorolkowo-rolkowo-hulajnogo-rowerowym. W jego skład wchodzą: minirampa z  2 quoterami i manualboxem,  platforma,  2x  funbox z murkiem  i rurką,  2x  banks,  2x  grindbox,  grindrail,  grindbench. Zamontowane ww. urządzenia oparte będą o konstrukcję ze sklejki ciemnej, laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości. Każdy element musi być wykonany z modułów nie większych niż 1220 mm, połączonych w całość, tworząc cały element. Końcową powierzchnią jezdną musi być profesjonalna mata przykręcona na krawędziach za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów. Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu i boków. Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej wraz z dodatkowym wyposażeniem skateparku w elementy małej architektury: murek oporowy betonowy przy skarpie, ławki drewniane na betonowym murku oporowym, kosze betonowe, schody terenowe, umożliwiające wejście na skatepark od strony parkingu sklepu wielkopowierzchniowego, regulamin skateparku oraz ewentualne oświetlenie. Właściwy dobór i rozmieszczenie architektury wpływa na bezpieczeństwo osób z jej elementów korzystających oraz odgrywa istotną rolę w harmonijnym i funkcjonalnym powiązaniu projektowanego otoczenia z zabudową terenu.

Cel zadania

Efektem zamierzonego zadania będzie:
• Zapewni miejsce rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców Gryfina;
• Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia około 10 000 mieszkańców, zamieszkujących Górny Taras;
• Inwestycja wpłynie również korzystnie na poprawę miejscowego zagospodarowania przestrzennego i na poprawę estetyki miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt skateparku
2Przygotowanie nawierzchni (wykonanie podłoża bezpiecznego) + warunki geotechniczne, prace ziemne np. wywiezienie/nawiezienie ziemi90 000 zł
3Zakup i montaż 10 ławek i 3 koszy na śmieci: - ławka 1szt. 354,24 zł x10 = 3 542,20 - kosz na śmieci 1 szt. 309,96 zł x 3 = 929,88 zł4 472,08 zł
4Wykonanie murka oporowego betonowego - murek betonowy 1 szt. 265,68 zł x 10 = 2 656,80 zł2 656,80 zł
5Zakup 2 furtki i montaż w istniejącym ogrodzeniu - furtka 1 szt. 258 zł x 2 = 516 zł516 zł
6Wykonanie schodów terenowych betonowych z poręczami i uwzględnieniem podjazdów4 000 zł
7Montaż elementów (urządzeń) na skateparku418 200 zł
8Montaż regulaminu
Łącznie: 519 844,88 zł

Wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego i zostanie poddany do głosowania.