zadanie nr 2

2. Budowa w parku miejskim Wybiegu dla Psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów


Lokalizacja

park miejski imienia Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie działka o nr 265  

Skrócony opis

Budowa w parku miejskim ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów. Realizacja tego zadania ma stworzyć bezpieczne miejsce do szkolenia, zabawy, oraz integracji miłośników zwierząt.

Opis zadania

Co roku zwiększa się liczba mieszkańców posiadających czworonogi, rośnie również świadomość właścicieli psów, którzy chcą aktywnie spędzać czas ze swoimi pupilami. Psy chętnie bawią się w swoim towarzystwie dodatkowo dzięki temu poddawane są procesowi socjalizacji W mieście występuje spore zapotrzebowanie na atrakcyjną i bezpieczną przestrzeń dla miłośników zwierząt. Aktualnie brak jest jednak miejsca, w którym można by aktywnie spędzać czas z psem niebędącym na smyczy. Obowiązujące przepisy nie pozwalają na puszczanie psów luzem  na skwerach, parkach czy nawet w lasach. Uniemożliwienie psu aktywnego spędzania czasu prowadzi do jego frustracji i może generować sytuacji konfliktowe z jego udziałem.  Budowa wybiegu  dla psów wydaje się być panaceum na obecną sytuację.  Planowany obiekt to wydzielony, ogrodzony teren wraz urządzeniami  służącymi do aktywizacji psów oraz ich opiekunów. Najwłaściwszym miejscem do jego zlokalizowania wydaje sie Park miejski w Gryfinie, a konkretniej jego obecnie nieużytkowana cześć zlokalizowana wzdłuż torów kolejowych. Teren ten o kształcie czworoboku o powierzchni 22 arów zostałby ogrodzony panelami systemowymi o wysokości 1500 mm i dodatkowo wyposażony  w dwie furki ze śluzami zapobiegającymi samowolnym oddaleniom się czworonogów . Jedna z nich służyłaby do wejścia, a druga do wyjścia z obiektu. Do oświetlenia obiektu planuje się wykorzystać latarnie umiejscowione w parku  oraz trzy dodatkowe halogeny mające na celu jego doświetlenie. Zakłada się nasadzenie zieleni izolacyjnej przed ogrodzeniem (od strony alejki). Istniejące na terenie obiektu drzewa należałoby przyciąć i zabezpieczyć przed psami poprzez montaż "osłon na pniu" Dodatkowo planuje się montaż "piesuarów" - betonowych słupków służącym psom do znakowania terenu  i chroniących zieleń.Na terenie wybiegu zostałyby zainstalowane urządzenia -"przeszkody  " do zabaw i treningu dla psów. W szczególności miałaby to być „kładka” jak również przeszkoda typu „tunel", „daszek" „stopnie" oraz „slalom". Podłoże w pobliżu urządzeń winno być wysypane piaskiem. Celem zapewnienia porządku i higieny na terenie obiektu powinny być zainstalowane dwa dystrybutory z workami na psie nieczystości, cztery kosze na śmieci oraz 3 tabliczki PCV przypominające o obowiązku sprzątania po psie. Dodatkowo planuje się zainstalować 4 "psie pisuary" Dla wygody użytkowników przewiduje się umiejscowienie czterech ławek  oraz deszczochronu - wiaty posiadającej zabudowaną jedną ze ścian. Umiejscowienie podobnych wybiegów zostało bardzo dobrze odebrane w wielu miastach. Korzyści z ich posiadania uzyskują bowiem nie tylko psy oraz ich opiekunowie, ale także inne osoby korzystające ze wspólnej przestrzeni. Park to miejsce wypoczynku i aktywności dla wielu grup w tym przez biegaczy, rowerzystów a ostatnio także  osób ćwiczących na "siłowni pod chmurką" . Budowa wybiegu dla psów zmarginalizuje sytuacje konfliktowe pomiędzy psami wraz z ich właścicielami a pozostałymi użytkownikami. Przyczyni się to bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa. Obiekt będzie generował miesięczne koszty obsługi  w kwocie ok. 830,00 zł, na które składa się utrzymanie porządku (500,00 zł), worki na nieczystości (300,00 zł) oraz energia elektryczna (30,00 zł)

Cel zadania

- poprawa bezpieczeństwa poprzez skupienie psów na specjalnie do tego stworzonej przestrzeni miejskiej
- odizolowanie zwierząt od innych użytkowników parku  
- aktywizacja zwierząt oraz ich opiekunów
- stworzenie miejsca spotkań dla właścicieli czworonogów do wymiany poglądów, prowadzenia konsultacji ze specjalistami, szkoleń

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup i montaż, ogrodzenia metalowego, panelowego o wysokości 1500 mm, długości 250 m, malowanego proszkowo oraz czterech furtek25 000 zł
2zakup i montaż obiektów służących do utrzymania czystości w postaci: 2 dystrybutorów worków na psie nieczystości(500,00 zł za szt), czterech koszy na odpady (450,00 zł szt)2 800 zł
3zakup i montaż czterech ławek drewniano-metalowych (540,00 zł za szt) położenie 8m2 polbruku oraz montaż ławek (1200,00 zł) wiaty chroniącej przed deszczem(4000,00 zł) oraz oświetlenia w postaci trzech lamp halogenowych (150,00 zł za sztukę)7 810 zł
4zakup i montaż przeszkód/ urządzeń do aktywizacji: dwie kładki (3000,00zł za szt), dwa daszki wraz z tunelem (1850,00 zł za szt), stopnie (1000,00 zł) oraz slalom (2000,00 zł)12 700 zł
5przygotowanie terenu poprzez nasadzenie zieleni izolacyjnej 90 mb(38,00 zł za mb), pielęgnacja i zabezpieczenie już istniejących nasadzeń (1000,00zł) zakup i montaż 3 "piesuarów" (1600,00 zł szt)9 300 zł
6zakup i montaż dwóch tablic zawierających regulamin obiektu (700,00zł za szt) oraz 4 tabliczek PCV ( 20,00zł szt)1 460 zł
7projekt zagospodarowania terenu wraz dokumentacją (5%)2 954 zł
Łącznie: 62 024 zł

Wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Został zakwalifikowany do głosowania.