zadanie nr 6

6. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego.


Lokalizacja

Sołectwo Gardno, działka Nr 52/104, obręb Gardno.

Skrócony opis

Zadanie wpłynie na polepszenie atrakcyjności terenu na którym obecnie usytuowane jest boisko sportowe, plac zabaw, budowa wiaty nogrodowej.

Opis zadania

Zadanie wpłynie na polepszenie atrakcyjności terenu, na którym odbywają się cykliczne imprezy dla mieszkańców sołectwa i Gminy Gryfino. Obiekt służyć będzie jako miejsce odpoczynku dla mieszkańców Gminy Gryfino.

Cel zadania

Poprawa atrakcyjności obszaru Gminy Gryfino, miejsce wypoczynku mieszkańców gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa wiaty ogrodowej w Gardnie15 000 zł

Wniosek
uzyskał pozytywną opinię Zespołu głosami 10 osób