zadanie nr 5

5. Bajkowy plac zabaw


Lokalizacja

Sołectwo Sobiemyśl, plac zabaw.

Skrócony opis

Zadanie polega na doposażeniu i zazielenieniu poprzez zasadzenie krzewów i kwiatów na placu zabaw, tak, aby tworzył harmonijną całość.

Opis zadania

W Sobiemyślu plac zabaw jest jedynym ogólniedostępnym miejscem spotkań dzieci i ich rodziców. Poprawa estetyki i doposażenie placu w nowe elementy będzie stanowiło uatrakcyjnienie tego miejsca. Szata roślinna zostanie skomponowana tak, aby poszczególne rośliny kwitły w różnych porach roku. Tło placu stanowić będą rośliny zimnolubne (tuje), które będą osłoną dla huku i hałasu panującego poza placem. Drewniane elementy pokryte zostaną kolorową farb,(fluorescencyjną), aby miejsce było kolorowe i ciekawe.

Cel zadania

Elementy małej architektury wraz z roślinnością będą oddziaływać pozytywnie na przebywające w ich otoczeniu. Plac zabaw zostanie doposażony w karuzelę obrotową oraz element kółko i krzyżyk. Wszystko uzupełni istniejącą małą architekturę tego miejsca. Tuje zostaną nasadzone wzdłuż ogrodzenia tak, aby stanowiły naturalną barierę dźwiękowa i pyłoszczelną od pozostałych miejsc (sąsiedzi droga gminna). Miejsce zostanie uatrakcyjnione przez rośliny wieloletnie (kolorowy berberys, forsycja itp.) Beneficjenci w wyniku realizacji zadania uzyskają kolorowe, sensoryczne miejsce wypoczynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Karuzela obrotowa 4 krzesła z montażem5 500 zł
2Elemjent kółko i krzyżyk3 000 zł
3Architekt, mapka geodezyjna500 zł
4Krzewy ozdobne2 565 zł
5Farby do malowania drewna1 000 zł
6Ławki parkowe szt.21 500 zł
7Wynagrodzenie inspektora nadzoru500 zł
8Przestawienie elementów zabawowych435 zł
Łącznie: 15 000 zł

Wniosek
uzyskał pozytywną opinię Zespołu głosami 10 osób