zadanie nr 4

4. Siłownia zewnętrzna dla tych co lubią się pocić.


Lokalizacja

Siłownia zewnętrzna ma powstać na terenie sołectwa Sobiemyśl (plac zabaw), przez co bardzo urozmaici i wzbogaci zaplecze sportowo rekreacyjne

Skrócony opis

Siłownia zewnętrzna jest miejscem spotkań i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych.

Opis zadania

W Sobiemyślu młodzież i dorośli nie mają zbyt dużych możliwości spędzania wolnego czasu. Sport, wysiłek fizyczny jest jedną z alternatyw zagospodarowania aktywności sportowej i towarzyskiej grupy mieszkańców. W miejscowości poza boiskiem sportowym nie ma żadnej innej małej architektury sportowej. Mieszkańcy chcieliby na swoim terenie siłownię pod chmurką o czym często jest mówione na zebraniach sołeckich. Zadanie warto jest zrealizować, ponieważ uatrakcyjnia wizerunek wsi i podnosi samoocenę mieszkańców, a także wpłynie na zdrowie i kondycję obywateli.  

Cel zadania

Siłownia zewnętrzna ma powstać na terenie istniejącego placu zabaw, ta lokalizacja bardzo urozmaici i wzbogaci zaplecze sportowo rekreacyjne. Siłownia będzie służyła społeczności gminy Gryfino, ze względu na swoje centralne położenie. Będzie dobrą alternatywą dla miłośników sportu na świeżym powietrzu i zdrowego trybu życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw urządzeń: wahadło, twister, wioślarz, wyciąg13 000 zł
2Architekt, mapka geodezyjna500 zł
3Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń1 000 zł
4Wynagrodzenie inspektora nadzoru500 zł
Łącznie: 15 000 zł

Wniosek
uzyskał pozytywną opinię Zespołu głosami 10 osób