zadanie nr 3

3. Doposażenie placu zabaw na "Opolance"


Lokalizacja

Teren gminny, zwany "Opolanką" - część działki nr 389/5, obręb Gryfino 2.

Skrócony opis

Celem zadania jest doposażenie placu zabaw, na "Opolance" w dodatkowe urządzenia: trampolinę oraz karuzelę tarczową. powstałe miejsce zabaw, uzupełnione o dodatkowe elementy będzie miejscem integracyjnym  zarówno dla społeczności z ul. Opolskiej, Kołłątaja, jak i nowo powstałych domków przy ul: Limanowskiego, Mazowieckiej, Mazurskiej,Śląskiej, Podlaskiej, Krótkiej, Przytulnej, Orląt Lwowskich.

Opis zadania

Rozbudowa placu zabaw pozwoli na efektywniejsze zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci, poprawi się standard życia mieszkańców i pełnić będzie rolę czynnika integrującego środowisko lokalne. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości,uczyć się i bawić.
Specyfikacja zamówienia:
1/ karuzela tarczowa Hoops 5 umożliwia bezpieczną zabawę dla dzieci w wieku 3 - 12 lat, stalowa konstrukcja zabezpieczona przez ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe, podest to antypoślizgowa blacha aluminiowa siedziska z płyt HDPE.
2/ trampolina ziemna typu JUMPLAY Qbo 80, mata lamelowa do skakania, urządzenie dedykowane dzieciom do 12 roku życia.

Cel zadania

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności otoczenia i zachęcenia dzieci i ich opiekunów do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Cel ten można osiągnąć przez rozbudowanie placu zabaw o dodatkowe urządzenia takie jak karuzela i trampolina.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż trampoliny6 765 zł
2Zakup i mintaż karuzeli tarczowej6 999 zł
3Transport600 zł
4Kodzt mapki oraz inspektora nadzoru620 zł
Łącznie: 14 984 zł

Wniosek
uzyskał pozytywną opinię Zespołu głosami 10 osób