zadanie nr 2

2. Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy


Lokalizacja

Teren gminny przy remizie OSP w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 32, działka Nr 126.

Skrócony opis

Zadanie ma na celu postawienie na placu zabaw dużego zestawu zabawowego wyposażonego w zjeżdżalnie, tor przeszkód, drabinki oraz huśtawkę i bocianie gniazdo.

Opis zadania

Doposażenie placu zabaw pozwoli na rozwinięcie u dzieci zdolności manualnych i interpersonalnych. Wesprze ich aktywność fizyczną, pozwoli na spędzanie aktywnie czasu na świeżym powietrzu z rówieśnikami. Będzie to miejsce spotkań dzieci, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciała, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współpracy w grupie, ale tez lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Plac zabaw poprawi estetykę miejscowości, a także będzie pełnił rolę centrum wsi. Doposażenie placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Tak ulepszony plac zabaw przyczyni się również do większej integracji środowiska wiejskiego oraz lepszego rozwoju infrastruktury publicznej.

Cel zadania

Umożliwienie mieszkańcom wsi Chwarstnica rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie wiejskiego placu zabaw. Dobrze doposażony plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu mieszkańców, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie inspektora nadzoru500 zł
2Zestaw zabawowy z montażem13 999 zł
3Architekt, mapka geodezyjna500 zł
Łącznie: 14 999 zł

Wniosek
uzyskał pozytywną opinię Zespołu głosami 10 osób