zadanie nr 1

1. Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie.


Lokalizacja

Projektowane miejsce znajduje się w centrum zabytkowej zabudowy wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Bartkowie, działka ewidencyjna 156/1, obręb Bartkowo.

Skrócony opis

Pragniemy stworzyć dla mieszkańców przyjemne miejsce odpoczynku i kreatywnego działania, przystanek w podróży dla turystów, a dla dzieci bezpieczne miejsce oczekiwania na autobus szkolny. Projekt zakłada utwardzenie terenu kostką brukową, zamontowanie ażurowego płotu i posadowienie gazonów betonowych na rośliny wieloletnie oraz zamontowane zostaną 2 komplety drewnianych mebli ogrodowych.

Opis zadania

Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywizacji lokalnej społeczności w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Bartkowie rozszerzy dotychczasowa działalność i zwiększy możliwość aktywizacji społeczności lokalnej. Działka na której planowane jest przedsięwzięcie to miejsce zaniedbane, miejsce na którym niegdyś znajdował się sklep. Projekt  zakłada utwardzenie terenu kostką brukową (60 m2). Plac przylegać będzie jedną krawędzią do budynku w którym mieści się świetlica wiejska, z trzech pozostałych zamontowane zostaną obrzeża betonowe - 25 szt. Dodatkowo, po jednej ze stron placu zamontowany zostanie drewniany płot ażurowy - trzy przęsła, zaś przy dwóch pozostałych posadowimy gazony betonowe w których posadzone zostaną rośliny wieloletnie. Na tak przygotowanym miejscu zamontowane zostaną dwa komplety drewnianych mebli ogrodowych. Mieszkańcy, w związku z niewielką świetlicą wielokrotnie zgłaszali potrzebę utworzenia miejsca spotkań i integracji. Projektowane miejsce dzięki sąsiedztwu ze świetlicą wiejską stworzy naturalną całość, oferującą mieszkańcom działania w sferze kultury, rekreacji i wypoczynku. Jest to inwestycja infrastrukturalną, ale również inwestycja w rozwój społeczności trwale wpisująca się w przestrzeń publiczną sołectwa.

Cel zadania

Planujemy wykorzystanie tego miejsca do organizacji różnego rodzaju warsztatów, wystaw, spotkań i zebrań wiejskich. Powstała infrastruktura ma służyć turystom odwiedzającym naszą miejscowość. Realizujemy wiele imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Utworzenie projektowanego miejsca zwiększy możliwości organizacyjne i powiększy ofertę organizowanych imprez, poprawi się jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców oraz stworzy przyjazny klimat dla turystów i poprawi estetykę historycznej zabudowy wsi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kostka brukowa Polbruk1 800 zł
2Obrzeże350 zł
3Żwir900 zł
4Cement portlandzki270 zł
5Płot ażurowy700 zł
6Kantówka50 zł
7Zestaw łączników stalowych30 zł
8Słupek drewniany80 zł
9Kotwa ocynkowa50 zł
10Drewniane meble ogrodowe3 500 zł
11Gazon prostokatny 10 szt.400 zł
12Ziemia uniwersalna70 zł
13Rosliny wieloletnie 30 szt.440 zł
14Transport materiałów budowlanych1 500 zł
15Robocizna przygotowanie podłoża i ułożenie kostki brukowej3 360 zł
16Robocizna, montaż obrzeży500 zł
17Robocizna, montaż płotu ażurowego200 zł
18Robocizna, nasadzenie roślin100 zł
Łącznie: 14 300 zł

Wniosek
uzyskał pozytywną opinię Zespołu głosami 10 osób