zadanie nr 7

7. Aktywnie i zdrowo – siłownia pod chmurką na skwerze przy 9 Maja w Gryfinie


Lokalizacja

ULICA 9 MAJA W GRYFINIE (DZIAŁKA NR 51/1, OBRĘB 4 GRYFINO)

Skrócony opis

Aktywnie i zdrowo – siłownia pod chmurką na skwerze przy ulicy 9 maja w Gryfinie. Zagospodarowanie przestrzeni poprzez montaż 4 urządzeń sportowych w ramach "Siłowni pod chmurką".  

Opis zadania

Wskazane do realizacji zadanie dotyczy zielonego skweru, na którym 3-4 lata temu mieścił się plac zabaw. W chwili obecnej w miejscu nie ma nic, oprócz ławki, kosza na śmieci oraz dwóch ścieżek dostępu do tego placu - chodnika od ulicy 9 maja oraz schodków od uliczki biegnącej od garaży. Plac usytuowany jest w pięknym, zielonym otoczeniu.

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej. Realizacja projektu obejmie montaż czterech urządzeń treningowych o różnym stopniu trudności i zaawansowania oraz instalację tablicy informacyjnej, ławki, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery.  Stworzenie ogólnodostępnej, darmowej siłowni na wolnym powietrzu, przeznaczonej dla osób w każdym wieku to  Ruch towarzyszący nam przez całe życie jest niezbędnym elementem naszej egzystencji. Dobrodziejstwa płynące z regularnej aktywności fizycznej są nie do przecenienia. Na "Górnym Tarasie" nie ma dzisiaj takiej przestrzeni. Na osiedlu znajdują się place z przeznaczeniem na miejsce zabaw i sportów. Na w/w placach jest już infrastruktura dla dzieci (piaskownica, huśtawki, bujaki), młodzieży ( boisko do koszykówki, piłki nożnej) jednak brak urządzeń na aktywność dla osób dorosłych, jak i wspólnej integracji wielopokoleniowej. Dlatego wnioskujemy o zagospodarowanie przestrzeni z przeznaczeniem na posadowienie "Siłowni pod chmurką".

Siłownia zewnętrzna jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym łatwy dostęp do możliwości rozwoju sprawnościowego adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. Jest to o tyle istotne, że ćwiczenia w plenerze zdecydowanie lepiej wpływają na poprawę koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej niż podobna aktywność realizowana w pomieszczeniach zamkniętych. Niekomercyjny charakter instalacji będzie niewątpliwą zachętą i bodźcem do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu dla osób o niższym statusie materialnym. Regularna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, szczególnie w obliczu narastającego problemu otyłości wśród tej grupy wiekowej, może być znakomitą formą profilaktyki prozdrowotnej. Wśród osób starszych regularny, nieforsowany wysiłek wywiera zdecydowanie korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia oraz przyczynia się do wyeliminowania bądź też objawowego złagodzenia wielu schorzeń w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz krążenia. Sport to zdrowie, nie tylko warto, lecz także należny uprawiać sport w każdym wieku. Wiek nie jest przeszkodą w zachowaniu i budowaniu kondycji. Również seniorzy coraz częściej prowadzą aktywny tryb życia, dbają o zdrowie i sprawność fizyczną, należny wzbogacać ofertę osiedla o urządzenia opracowane w taki sposób by mogli z nich korzystać zarówno  ludzie młodzi, jak i seniorzy. "Siłownia pod chmurką" to oferta, która pozwoli mieszkańcom tanio i przyjemnie uprawiać gimnastykę. Mieszkańcy "Górnego Tarasu" chcą żyć AKTYWNIE I ZDROWO.

Urządzenia siłowni dobrane zostały pod kątem prozdrowotnym, wspomagają poprawę układu krążeniowo-odechowego jak również służą do dowolnych ćwiczeń.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian w stanie środowiska naturalnego. Nie przewiduje wytwarzania w trakcie wykonywanych prac odpadów zanieczyszczających środowisko lub wymagających utylizacji. Nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej, a także wyposażenia technicznego powodującego szkodliwe promieniowanie lub oddziaływanie pola magnetycznego oraz powodujących jakiekolwiek emisje hałasu i wibracji.

Koszt utrzymania siłowni to koszt konserwacji sprzętu i regularnego koszenia trawy.

Cel zadania

Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym m.in. mieszkańcy Górnego Tarasu (nie ma siłowni jeszcze) ale nie tylko będą mieli możliwość aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu wolnego, w sposób będący interesującą alternatywą dla innych form aktywności fizycznej. Celem projektu jest rozwinięcie infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez ulepszenie przestrzeni poprzez utworzenie międzypokoleniowej siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, jak również aktywnego wypoczynku mieszkańców Gryfina. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku.Zadanie wpłynie na integrację społeczności lokalnej: rodzin, młodzieży i wszystkich chętnych. Docelowe doposażenie tego miejsca w zdecydowanym ujęciu  wpłynie na atrakcyjność tego miejsca i podniesienie walorów estety.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu 800 zł
2Kosztorys inwestorski1 000 zł
3Zakup i montaż elementu, orbitek3 300 zł
4Zakup i montaż elementu, biegacz3 000 zł
5Zakup i montaż elementu, wiosło3 500 zł
6Zakup i montaż elementu, rowerek1 500 zł
Łącznie: 13 100 zł

Wniosek
uzyskał pozytywną opinię Zespołu głosami 10 osób.