BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW "PARK DLA PSÓW" W PARKU MIEJSKIM W GRYFINIE

Koszt po weryfikacji: 68 103 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa w parku miejskim ogrodzonego wybiegu dla psów wraz urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów. Realizacja tego zadania ma stworzyć bezpieczne miejsce do szkolenia, zabawy oraz integracji miłośników zwierząt

Modernizacja istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie

Koszt po weryfikacji: 442 998,23 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Modernizacja skateparku w Gryfinie o powierzchni ok. 1.100,00 m2, mająca na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych terenu poprzez uatrakcyjnienie miejsc sportu młodzieży. Powstanie na terenie działki nr 5/1 obręb 5 m. Gryfino przy ul. Sportowej w Gryfinie.

SAS – STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

UTWORZENIE SAS – STREFY AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GRYFINIE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU: WYKONANIE PROJEKTU, PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI, ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNO – SPORTOWYCH.

Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie

Koszt: 246 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie poprzez zakup i montaz dodatkowych punktów oświetleniowych.

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Parsówek i Sobiemyśl jako miejsc rekreacji i ćwiczeń dla mieszkańców.

Koszt po weryfikacji: 73 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Siłownie zewnętrzne w miejscowościach wiejskich są miejscem spotkań i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych. Będą usytuowane w miejscach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców; w pobliżu boisk i placów zabaw. Są miejscami , w których miłośnicy wysiłku sportowego chętnie spędzają wolny czas.

×