zadanie nr 1

1. Remont odcinka murów obronnych wraz z obiektem czatowni w mieście Gryfino


Opis zadania

W chwili obecnej mury obronne są systematycznie niszczone, miejscami zostało po nich tylko kilka kamieni. Nowoczesne, zadbane nabrzeże kontrastuje z opłakanym stanem murów obronnych, które sa jednym z niewielu zabytków pozostałych na terenie naszego miasta.

Cel zadania

Celem zadania jest zrewitalizowanie fragmentu murów oraz czatowni, które to będą stanowiły miejsce spędzania wolnego czasu. W wyniku zrealizowania zadania podkreślony zostanie walor historyczny i estetyczny miasta z uwzględnieniem szeroko pojętej edukacji.

Opis lokalizacji

Nr ewidencyjny 223/3, 223/4, obręb 3 Gryfino

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień6 500 zł
2roboty budowlane według kosztorysu inwestorskiego187 070,76 zł
3nadzór nad robotami2 500 zł

Zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na niedoszacowaną kwotę. Gmina Gryfino posiada dokumentację rewitalizacji przedmiotowych murów obronnych od nabrzeża do ul. Kościelnej, a wartość inwestorska wg posiadanego kosztorysu z roku 2013 wynosi ponad 1 mln. Koszt inwestorski stanowiący załącznik do ww. projektu wykonanego w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków wynosi 900.000,00 zł. Wysokie koszty powodują konieczność wykonania remontu murów poprzez konserwację zabytkowej substancji muru. Zatem wskazany koszt remontu zabytkowego odcinka murów jest niedoszacowany, a wymagany budżet całkowity na realizację zadania przekraczałby wysokość środków zarezerwowanych w budżecie obywatelskim na rok 2018. Projekt nie został zakwalifikowany do głosowania, otrzymał negatywną opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego.