zadanie nr 2

2. Zakup i montaż bramy, furtek i paneli ogrodzeniowych wokół boiska w Wirowie.


Opis zadania

W chwili obecnej Wirów posiada boisko do gry w piłkę nożną, w koszykówkę , małą siłownię zewnętrzną oraz miejscem na ognisko. Obok znajduje się plac zabaw. Boisko zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie drogi. Brak ogrodzenia stanowi zagrożenie dla dzieci i młodzieży grających w piłkę. Boisko często wykorzystywane jest nie tylko przez lokalną społeczność, ale w celach rekreacyjnych przyjeżdżają rodziny z Gryfina i okolic. Jest to częsty punkt spotkań integracyjnych dzieci z przedszkola, szkół i młodzieży z Gryfina.

Cel zadania

Montaż ogrodzenia zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z boiska. Będzie to miejsce nie tylko przyjazne, ale i bezpieczne do spotkań i uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Poprzez stworzenie takiego bezpiecznego miejsca promujemy nie tylko aktywny sposób spędzania czasu wolnego, ale także zdrowy styl życia.

Opis lokalizacji

Boiska, które znajduje się w Wirowie (sołectwo Wirów) -działka nr 111

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Panel ogrodowy 1530x2500x3,2 -szt.1044 157,92 zł
2Słupki 6x4x200 -szt.1254 233,75 zł
3Słupki do bramy i furtek- szt. 8828 zł
4Obejmy narożne – szt.883,76 zł
5Obejmy do mocowania paneli – szt. 2081 451,84 zł
6Furtka – 2 szt.476 zł
7Brama 4000x1500898 zł

W dniu 23.08.2017 r. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego wystosował pismo do Autora, w którym wskazuje, że w projekcie został wpisany błędnie numer działki, na której miałaby ewentualnie powstać realizowana inwestycja. W związku z tym, poproszono o dokonanie korekty poprzez wpisanie prawidłowej lokalizacji. Wniosek został skorygowany przez Autora- wskazał prawidłową lokalizację. Natomiast w dniu 29.08.2017 r. podczas spotkania z Autorem w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ustalono, że szacowany koszt inwestycji nie obejmuje kosztów montażu. W związku z tym koszt jest za niski w stosunku do obowiązujących cen. Wnioskodawca został poinformowany o tym, a następnie ustalono, że wniosek w tym zakresie zostanie zweryfikowany w ramach złożonego projektu tj. 12.129,27 zł. Niedoszacowanie wartości projektu. Zgłoszony projekt nie zawiera kosztów montażu elementów. Projekt nie został zakwalifikowany. Otrzymał negatywną opinię Zespołu o spraw budżetu obywatelskiego.