zadanie nr 2

2. MURAL – NOWOCZESNA FORMA ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ


Opis zadania

W ramach projektu zostanie odnowiona fasada budynku zlokalizowanego przy ul Bolesława Chrobrego. Zostanie na nim wykonany mural nawiązujący do historii i/lub atrakcji znajdujących się w Gryfinie i jego okolicach np Krzywy Las . Zaproponowany mural będzie wpisywać się doskonale w tematykę miasta łącząc osiągnięcia miasta, jego historie, kulturę i sztukę. Miejsce ustanawiania muralu to miejsce często uczęszczane przez mieszkańców. Mural zostałby stworzony w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków (projekt muralu zostanie skonsultowany oraz przedłożony do zatwierdzenia przez konserwatora) tak, aby nawiązywał do architektury terenu i stanowił jej integralną część. Mógłby na przykład nawiązywać do historii tego terenu lub być po prostu elementem poprawiającym i wpisującym się estetykę przestrzeni.

a) Opis potrzeb i działań wraz z uzasadnieniem (opis potrzeb mieszkańców wraz z informacją na temat stanu istniejącego i opisem działań.. W tym punkcie należy wskazać etapy realizacji zadania oraz uzasadnić dlaczego zadanie warto realizować).
Projekt wspiera artystów chcących tworzyć na rzecz poprawy estetyki przestrzeni publicznej dzielnicy. Dodatkowymi argumentem jest fakt wykorzystania przestrzeni publicznej do podkreślania wartości turystycznej miasta. Poprzez stworzenie tego projektu pokażemy że można tworzenie graffiti może być sztuką. Zostanie to też na pewno docenione przez osoby z zewnątrz, ponieważ mural będzie po części nawiązywał do patriotyzmu lokalnego łącząc historię z teraźniejszością.

Cel zadania

Odnowienie fasady budynku który już dawno stracił swój atrakcyjny wygląd, obecnie wyblakły baner jak i reszta fasady budynku bardziej odstraszają niż zachęcają do odwiedzania miasta. Nowoczesny mural będzie wizytówką miasta, oraz będzie zachęcał zwiedzających do pozostania w mieście i jego zwiedzania.

Opis lokalizacji

Mural będzie zlokalizowany przy głównym skrzyżowaniu ulic 1 maja i Bolesława Chrobrego na fasadzie budynku Bolesława Chrobrego 19

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt, wykonawstwo oraz materiały.30 000 zł
2Wymiana i renowacja fasady budynku50 000 zł

Zespół do spraw budżetu obywatelskiego w dniu 25.08.2017 r. wystosował pismo do Autorów o uzupełnienie projektu min w zakresie konkretnego projektu graficznego muralu, ponieważ mieszkańcy gminy powinni wiedzieć na jaki mural głosują. Treść muralu powinna być zaprojektowana przed podaniem wniosku pod głosowanie w budżecie obywatelskim. Wnioskodawca nie spełnił wymogów proceduralnych, po wezwaniu do uzupełnienia o projekt graficzny muralu dokument nie został złożony. Tym samym projekt nie został zakwalifikowany i otrzymał od Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego negatywną opinię.