zadanie nr 11

11. Rewitalizacja Plaży Miejskiej w Gryfinie


Opis zadania

Realizacja zadania podyktowana jest brakiem w naszej gminie miejsca umożliwiającego mieszkańcom rodzinne i bezpieczne wypoczywanie na świeżym powietrzu nad wodą. Rewitalizacja plaży przywróci gryfinianom jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w naszym mieście lat 70 i 80, co przełoży się pośrednio na budowę w naszym mieście nowoczesnego, odpowiedzialnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Stworzenie takiej przestrzeni pozwoli mieszkańcom gminy Gryfino wyjść z własnych czterech kątów oraz prawdziwie wypocząć na otwartym powietrzu, korzystając z walorów przyrodniczych Gryfina. W ramach zadania należy odpowiednio przygotować teren pod inwestycję, w tym wyrównać go, posprzątać i nawieźć świeży piasek. Następnym etapem jest zagospodarowanie przestrzeni poprzez obsadzenie terenu wybranymi nasadzeniami roślinnymi oraz regulację zieleni nabrzeżnej i okolicznej. W końcowej fazie zadania teren należy wyposażyć w oświetlenie, monitoring oraz w przyłącza wody i prądu, a usunięta zostanie zepsuta wieża dla ratowników, powstanie plac zabaw z ogrodzeniem, ustawione zostaną ławki oraz wybrukowane zostaną ścieżki. W ramach zadania stworzona zostanie również atrakcja turystyczna - rzeźba legendarnego gryfińskiego Wodnika.

Cel zadania

Przywrócenie mieszkańcom naszej gminy przestrzeni do zdrowego i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, która w przeszłości była miejscem integracji międzypokoleniowej opartej o wzajemny szacunek i odpowiedzialność za pozostałych plażowiczów. Rewitalizacja terenu dawnej gryfińskiej plaży miejskiej nad Odra ma na celu stworzenie w gminie Gryfino ogólnodostępnego miejsca, w którym każdy mieszkaniec naszej gminy będzie mógł bezpiecznie i nieodpłatnie wypocząć nad wodą spędzając aktywnie czas z najbliższymi. Celem zadania jest integracja społeczeństwa Gryfina poprzez sport i rekreację. Celem zadania jest również przeciwdziałanie otyłości wśród mieszkańców naszej gminy oraz wychowanie najmłodszego pokolenia gryfinian bez nadmiernego udziału w ich codzienności nowoczesnych środków komunikacji i przekazu informacji.

Opis lokalizacji

teren dawnej gryfińskiej plaży miejskiej nad Odrą, przy ul . Sportowej w Gryfinie, obręb: V Gryfino, działka nr 1/1

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wyrównanie i posprzątanie terenu oraz nawiezienie świeżego piasku250 000 zł
2Regulacja zieleni nadbrzeżnej i okolicznej oraz obsadzenie terenu nasedzeniami roślinnymi50 000 zł
3Usunięcie zepsutej wieży ratowników10 000 zł
4Budowa placu zabaw, rzeźby Wodnika, ustawienie ławek oraz wybrukowanie ścieżek80 000 zł
5Przyłącza wody i prądu, oświetlenie, monitoring100 000 zł
6Wyposażenie terenu w kosze na śmieci i dystrybutor z workami na psie odchody10 000 zł

Wnioskodawca wycofał projekt