zadanie nr 1

1. Teren rekreacyjny wraz z boiskiem do piłki nożnej i placem zabaw zlokalizowany w północnej części miasta Gryfino, przy ul.Opolskiej i ul.H.Kołątaja.


Opis zadania

Północna część miasta w ostatnich latach bardzo się rozbudowała.

Wśród licznych domów jednorodzinnych i bloków TBS niestety nie ma miejsca na którym dzieci i młodzież mogłaby spotkać się, pograć w piłkę.
Nie stworzono niezbędnej wspólnej przestrzeni, na której spokojnie i bezpiecznie można spędzać czas, integrować się z innymi mieszkańcami.
Dzieci przez to często grają w piłkę na ulicy lub w innych niebezpiecznych miejscach,

Niestety do najbliższego boiska na Górnym Tarasie przy szkole nr3 lub nr2 jest zbyt daleko szczególnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a niebezpieczna i ruchliwa droga nr 120 przebiegająca pomiędzy stanowi duże niebezpieczeństwo!

Z przestrzeni tego typu skorzystają mieszkańcy całego miasta, a szczególnie mieszkańcy północnej części i osoby odwiedzające liczne ogrody działkowe.

Działka 389 jest własnością Gminy Gryfino, a w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń sportowych.

Stan obecny działki 389 jest dość dobry, teren jest równy, od południa barierę ochronną stanowi wysoki nasyp, od wschodu ogrody działkowe, a od północy ul.Opolska.

Zadanie to nie wymaga dużych nakładów finansowych.
Stworzenie projektu zagospodarowania terenu, realizacja- wyrównanie,przygotowanie działki, a następnie wyposażenie w bramki, ławeczki ogrodzenie, huśtawki itp..

Według opracowanego, wstępnego planu zagospodarowania terenu boisko o wymiarach 25x40m usytuowano w centralnej części działki,
pozostała część jest wystarczająca na stworzenie nietuzinkowego placu zabaw połączonego ze strefą odpoczynku wśród wysokich drzew na skarpie, a przy ogrodach działkowych stworzenie krótkiego odcinka drogi i niewielkiego parkingu.

Myślę że, ten teren ma duży potencjał i jeżeli udało by się go odpowiednio zagospodarować podniósł by jakość życia okolicznych mieszkańców i dał wiele radości naszym dzieciom.

Cel zadania

Stworzenie bezpiecznego miejsca do gier i zabaw dla dzieci i młodzieży oraz podniesienie jakości życia poprzez spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Integracja mieszkańców.

Opis lokalizacji

Działka 389 pomiędzy ul.Hugo Kołątaja a ul. Opolską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt zagospodarowania terenu3 000 zł
2Przygotowanie terenu80 000 zł
3Wyposażenie (bramki,ogrodzenie,ławeczki)80 000 zł
4Plac zabaw 120 000 zł
5Droga i parking przy ogrodach działkowych27 000 zł
6Oświetlenie 40 000 zł

Wniosek nie został zakwalifikowany i nie będzie poddany głosowaniu ze względu na brak możliwości jego realizacji. Otrzymał negatywną opinię przez Zespół do spraw budżetu obywatelskiego : 10 osób - PRZECIW 1 osoba - ZA

Załączniki